83 WYDANIE TYGODNIKA MIERNICZO-GEODEZYJNEGO 11-12-2022 GODZINA 10 NIEDZIELA

 

      11.12.2022 r. w studiu 83 wydania tygodnika ,,Kawa z mierniczym,, spotkali się Krzysztof Szczepanik – prowadzący program, Leszek Piszczek – red. naczelny oraz eksperci: Sławomir Barasiński, Bogdan Zieliński, Sebastian Staszak, Łukasz Zacharczuk i na krótko z powodów technicznych  włączył się Jarosław Bartczak.

Na wstępie Leszek Piszczek omówił  krótko  ciekawostki z minionego tygodnia. Ponieważ nie było ich zbyt wiele przystąpiono do przedstawienia głównego tematu  audycji czyli SKANDAL!! MIERNICZY W GEOPORTALOWYM LABIRYNCIE.

      W tym momencie trzeba zaznaczyć, że ten odcinek przeznaczony jest przede wszystkim dla szeroko pojętej rzeszy mierniczych – geodetów ze względu na  poruszane w audycji szczegóły dot. problemów związanych z korzystaniem z 7 różnych  systemów oprogramowania  obsługujących podmioty geodezyjne w 380 powiatach. W pierwszej kolejności głos zabrał Leszek Piszczek, który zaznaczył fakt konieczności nauki zasad działania każdego z tych 7 systemów oprogramowania ale również wynikającego z tych okoliczności przymus zakupu  odpowiednich programów przez mierniczych – geodetów.  Bowiem tylko określony  i dostosowany do powiatowego systemu program geodezyjny umożliwi pracę w poszczególnych powiatach. Redaktor naczelny zaprezentował jeden z tych  7- miu  systemów informatycznych i omówił jego użyteczne funkcje i różne mankamenty ważne z punktu widzenia użytkownika jakim jest podmiot geodezyjny. Przy okazji poruszono również kwestię różnicy między możliwościami uzyskania informacji z danego geoportalu przez administratora czyli organ administracyjny a okrojonymi informacjami jakie może uzyskać podmiot geodezyjny w ramach zgłoszonej pracy. Następnie łukasz Zacharczuk zaprezentował następny program i omówił jego niedoskonałości. Okazało się, że ten system informatyczny w zależności w którym powiecie działa ma inną wersję oprogramowania. Sebastian Staszak z kolei na swoim przykładzie omówił problem niejednolitości pozyskiwanych informacji z tego samego geoportalu w  zależności od podmiotu geodezyjnego który je pobiera. 

      Ta 83 – ta edycja  ,, Kawy z mierniczym ,, wymaga zapoznania się z jego treścią przez obejrzenie tego odcinka z uwagi na liczne prezentacje. Skrótowy opis meritum sprawy nie będzie w stanie oddać precyzyjnie poruszanych problemów związanych z użytkowaniem poszczególnych systemów oprogramowania generujących wiele uciążliwości wynikłych z ich korzystania.

      Na koniec zwrócono uwagę na konieczność standaryzacji oprogramowania, nadzoru nad jego funkcjonowaniem a przede wszystkim niezbędnością wprowadzenia pilnie jednolitego systemu informatycznego do obsługi podmiotów geodezyjnych  w 380 powiatach. Skoro taka operacja udała się w resorcie  budownictwa to należy podążać tym tropem w branży mierniczo – geodezyjnej.

      Redakcja serdecznie zaprasza na przedświąteczne wydanie kolejnego  84 odcinka  “Kawy z mierniczym” i dalsze wsparcie na portalu patronite naszej audycji, która dzięki Państwu może działać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *