87 WYDANIE TYGODNIKA MIERNICZO-GEODEZYJNEGO 08-01-2023 GODZINA 10 NIEDZIELA 

87 wydanie audycji ,,Kawa z mierniczym” odbyło się 08. 01. 2023 r. o godzinie 10.00.

       Udział wzięli: Krzysztof Szczepanik – prowadzący program, Leszek Piszczek – redaktor naczelny, Bogdan Zieliński, Waldemar Czarnecki, Sebastian Staszak, Rafał Rakusiewicz, Jarosław Bartczak oraz po raz pierwszy w programie: Elżbieta Filek i Władysław Baka.

      Temat tego wydania dotyczył dwóch bulwersujących spraw a mianowicie nieprawidłowości w działaniach podjętych przez WINGiK-ów w Bydgoszczy oraz w Małopolsce.

Pierwsza sprawa dotyczyła mierniczego Rafała Rakusiewicza, który w 51 odcinku ,,Kawy z mierniczym” naświetlił swój problem związany z wykonywaniem prac geodezyjnych w Toruniu. Podczas emisji programu przedstawiono fragment wypowiedzi pokrzywdzonego mierniczego z 51 wydania i następnie zabrał on  głos w tej sprawie opisując dalsze jej losy. W efekcie Starostwo w Toruniu wydało 7 decyzji odmawiających przyjęcia operatów do zasobu geodezyjnego a następnie Rafał Rakusiewicz odwołał się do WINGiK-a w Bydgoszczy, który podtrzymał zaskarżone decyzje Starosty. Na koniec sprawą zajął się WSA w Bydgoszczy, który uchylił przedmiotowe decyzje WINGiK- a i zasądził zapłatę za każdy z 7 operatów po 200zł czyli w sumie kwotę 1400 zł na rzecz mierniczego Rafała Rakusiewicza. Ostatnio ukazało się uzasadnienie wyroków WSA w Bydgoszczy z 23.11.2022 r. w którym Sąd dokonał druzgocącej krytyki WINGiK-a wykazując błędy w rozpatrywaniu i  końcowym rozstrzygnięciu sprawy. Przedmiotowe uzasadnienie Sądu było prezentowane na wizji i szczegółowo analizowane przez uczestników audycji. Podczas dyskusji  podkreślano niekompetencję i działanie niezgodne z prawem Wojewódzkiego Inspektora w Bydgoszczy Pana Roberta Cieszyńskiego w omawianej sprawie, co w znakomity sposób udowodnił WSA w Bydgoszczy w swoim uzasadnieniu. Czas więc na reakcję odpowiednich instytucji nadzorujących pracę WINGIK-ów.

     Następnym tematem była  sprawa Wadowic, związana również z tym organem, tym razem z Małopolskim WINGiK-kiem i zreferował ją mierniczy Władysław Baka przedstawiając chronologicznie różne pisma i korespondencję dot. tej sprawy. Z uwagi, że kierownikiem pracy geodezyjnej była mierniczy Elżbieta Filek, więc ona przedstawiła  dalszy ciąg i szczegóły  przedmiotowej sprawy, która na koniec została skierowana do Rzecznika Dyscyplinarnego.  Zarzuty mają być postawione kierownikowi pracy Pani Elżbiecie Filek, która jest zaskoczona i zdezorientowana ponieważ o niczym nie wiedziała ani nikt nie złożył na nią skargi. Całe postępowanie toczyło się za jej plecami. Podczas dyskusji w tym temacie uczestnicy spotkania odnosili się do wątpliwych prawnie działań Małopolskiego  WINGiK-a zauważając również przesłanki nadużycia władzy i skutecznego psucia wizerunku podmiotom – wspólnikom wykonującym pracę geodezyjną. 

        Na koniec wyrażono opinię, że nie ma zgody na takie praktyki szkodliwe dla środowiska mierniczych, stosowane przez organy nadzorcze, jakimi są WINGiK-ki i Redakcja  nadal będzie je upubliczniać i piętnować.

         Zapraszamy na kolejne 88 wydanie ,, Kawy z mierniczym”, nadsyłanie nam ciekawych tematów i czynnego udziału w dyskusji.

skan-akt-II-SA-Bd-600-22-odpis-wyroku-z-uzasadnieniem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *