107 Wydanie Tygodnika Mierniczo-Geodezyjnego 28-05-2023 SZKOLENIE GGK —PODEJRZANA REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

podcast

Niedziela godz.10.00. dnia 28.05.2022 r. 107 wydanie ,,Kawy z mierniczym”.

     Tematem audycji był system szkoleń i dobór kandydatów na uczestników w organizowanych przez GGK Panią Alicję Kulkę. Temat zainteresował środowisko mierniczych, bowiem w studiu “Kawy z mierniczym” stawili się: Krzysztof Szczepanik, Leszek Piszczek, Sławomir Barasiński, Sebastian Staszak, Bogdan Zieliński, Jarosław Bartczak oraz Renata i Jacek Panchyrz.

Na początek Leszek Piszczek omówił temat ciekawych wydarzeń minionego tygodnia. Wspomniał o planowanym szkoleniu  w dniu 30 maja organizowanym przez p.o. GGK, które to wydarzenie było motywem tegoż wydania oraz wiadomość zaczerpniętą z portalu Geoforum o mobbingu w GUGiK-u.

Następnie przystąpiono do dyskusji na główny temat a mianowicie o rejestracji członków szkolenia i kryteriów akceptacji kandydatów. Zgromadzeni w studiu eksperci mieli wątpliwości co do przejrzystości doboru kandydatów. Również na forach internetowych rozpętała się burzliwa dyskusja na ten temat. Padł pomysł  o szersze udostępnienie podobnych szkoleń na platformach internetowych, skoro jest takie duże zainteresowanie to może objąć szkoleniem również geodetów  bez uprawnień. Uczestnicy audycji stwierdzili, że dotychczasowi GGK nie dopełnili  wymogu zapisanego w art. 7a pkt 18 Ustawy Pgik, nie zorganizowali systemu ani  planu szkoleń. Dopiero Pani Alicja Kulka podjęła się tego zadania i należą się za to podziękowania. Zwrócono również uwagę, że problem ze szkoleniami zostałby rozwiązany gdyby wreszcie został powołany samorząd zawodowy mierniczych.  Przez program w trakcie trwania przewinęło się jeszcze parę innych propozycji wartych   rozważenia w temacie szkoleń ale najważniejszym jest by w obecnej strukturze organizacyjnej dziedziny geodezji stworzyć plan tych szkoleń i dopuścić każdego chętnego do udziału w nim. 

     Redakcja pod koniec odpowiadała na komentarze w tej kwestii, ponieważ  zainteresowanie tematem było duże zapewne jeszcze nie raz dojdzie  do rozmowy poświęconej spektrum szkolenia. Zapraszamy na kolejne już 108 wydanie w dniu 04.06. 2023 r. oraz na środowe ,,Rozmowy z mierniczym” o godz. 21.00.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *