39 SPOTKANIE #KAWAZMIERNICZYM 06-02-2022 NIEDZIELA GODZINA 10

W dniu 06 .02. 2022 r tym razem spotkali się: redaktor prowadzący – Krzysztof Szczepanik , redaktor naczelny – Leszek Piszczek, Przewodniczący Zespołu Roboczego ds Geodezji i Budownictwa przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców – Jacek Panchyrz, ekspert mierniczy z Wolsztyna – Łukasz Zacharczuk, Przewodniczący Ogólnopolskiego związku Zawodowego  Geodetów – Sławomir Barasiński oraz zaproszony gość Pan Adam Grabowski z Siemoni, pow. będziński.

W pierwszej części audycji uczestnicy omawiali najważniejsze wydarzenia branżowe minionego tygodnia. Głos zabrał redaktor naczelny  Leszek Piszczek, który zrecenzował  sprawę nie zakończonych zgłoszeń prac geodezyjnych podkreślając, że problem zamykania zgłoszeń prac przez Starostwa ciągle jest aktualna i budzi sprzeciw wśród przedsiębiorców geodezyjnych. Następnie wysłuchano rozmowy telefonicznej z Kierownikiem PODGiK w Kamiennej Górze, jaką przeprowadzono  w reakcji na zgłoszenia wpływające do redakcji o nie działającym od początku stycznia internetowym portalu obsługującym prace geodezyjne.  Pan Kierownik  zapewnił ,że jest to krótkotrwała niedogodność spowodowana zmianą oprogramowania i od przyszłego tygodnia wszystko wróci do normy i powinno działać prawidłowo.

W drugiej części programu, przeznaczonej dla gości Pan Adam Grabowski krótko przedstawił problemy swoje i sąsiadów  z jakimi borykają się od jesieni zeszłego roku. Sprawa dotyczy podziału sąsiedniej nieruchomości w wyniku którego dojazd do nowo wydzielonych działek miałby przebiegać przez nieruchomość, której jednym z 12-tu  współwłaścicieli jest Pan Adam Grabowski. Wypowiadając się jednak reprezentuje interesy wszystkich oprócz jednej strony, która jest wnioskodawcą podziału. Gość naświetlił okoliczności towarzyszące postępowaniu podziałowym, podkreślając dwie poważne wady : po  pierwsze pominięcie jego i pozostałych właścicieli  nieruchomości  sąsiedniej przy ustalaniu stron postępowania, po drugie w postanowieniu opiniującym pozytywnie wstępny projekt podziału znalazło się nieprawdziwe stwierdzenie o zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego. Oba zarzuty są wiadome Gminie, ta jednak lekceważy je twierdząc, że skoro piszący pisma  wg Gminy nie są stroną postępowania wnioski pozostawia bez rozpatrzenia. Wystąpieniu Gościa towarzyszyły prezentacje mapowe pozwalające lepiej zrozumieć sprawę .

Zgromadzeni w studiu eksperci z długoletnim doświadczeniem udzielili  rad Panu Adamowi, między innymi zaproponowali założenie stowarzyszenia, które w imieniu poszkodowanych włączyło by się  w postępowanie podziałowe  broniąc ich praw przed organami Gminy. 

Natomiast wszyscy  uczestnicy programu  jednogłośnie poparli żądania skierowane do Gminy autorstwa Pana Adama i innych współwłaścicieli nieruchomości   w kwestii uznania ich  za stronę postępowania powołując się na art.28 kpa oraz negatywnie odnosząc się do potwierdzenia nieprawdy w postanowieniu podziałowym.

Na koniec padł apel do pani Wójt by zmieniła swoje stanowisko w powyższej sprawie i podjęła właściwe zgodne z prawem działania.

Kończąc audycję red. prowadzący K. Szczepanik zaprosił na mały jubileusz – 40-te wydanie ,,Kawy z mierniczym,, które odbędzie się 13.02.2022 r

Zapraszamy do kontaktu: redakcja@kawazmierniczym.pl oraz do oglądania nas na platformach: Facebook, Twitter i YouTube.

Autor: Renata Panchyrz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *