40 WYDANIE TYGODNIKA MIERNICZO-GEODEZYJNEGO 13-02-2022 GODZINA 10 NIEDZIELA

Za nami okrągłe 40-te wydanie niedzielnego tygodnika „Kawa z mierniczym”.

Tym razem uczestnikami byli: Krzysztof Szczepanik – Redaktor prowadzący, Leszek Piszczek – Redaktor naczelny, Łukasz Zacharczuk – mierniczy geodezyjny, Sławomir Beresiński – Przewodniczący OZZG oraz zaproszony gość Dyrektor Gabinetu Związku Powiatów Polskich – Pan Grzegorz Kubalski.

Na cotygodniowe pytanie co zdarzyło się ważnego dla branży geodezyjnej w minionym tygodniu odpowiedział Leszek Piszczek. A więc były to:

  • unieważnienie przez GUGiK  konkursu na opracowanie aplikacji do przetwarzania danych do formatu PDF
  • brak możliwości do lokalizacji działek ewidencyjnych w powiecie kłobuckim  spowodowana krótkotrwałą  awarią systemu .

Następnie kolejny raz, jak bumerang,  wróciła  sprawa  zamykania przez PODGiK zgłoszeń prac geodezyjnych. Zagadnienie to omówił Łukasz Zacharczuk, który przedstawił stanowiska w tej sprawie wielkopolskiego, lubuskiego oraz dolnośląskiego WINGiK-ka. Dyskusja, która wywiązała się potem wśród uczestników skupiła się na podstawowym pytaniu: komu i czemu służy obowiązek zgłaszania prac geodezyjnych?  Tezą, która padła w trakcie wymiany poglądów na ten temat była kwestia konkurencyjności.

Do audycji, na krótko, włączył się mierniczy geodezyjny Marcin Kostrzewski ze słonecznymi pozdrowieniami ze spotkania biznesowego z Austrii.

Zgodnie z programem, w drugiej części audycji wystąpił gość Pan Dyrektor Grzegorz Kubalski reprezentujący Związek Powiatów Polskich, który przedstawił  prezentację  na temat umiejscowienia zagadnień geodezyjnych w strukturze powiatów polskich z uwagi na spojrzenie ustrojowe. Pan Dyrektor zaprezentował rys o Związku Powiatów Polskich, charakter zadań związanych z geodezją i kartografią  w powiatach, realia kadrowo finansowe oraz system monitorowania usług publicznych w powiatach. Omówił też wyczerpująco kategoryzację zadań samorządowych  z uwzględnieniem  podziału na zadania własne i zlecone  oraz ich finansowania. Gość podkreślił, że często brak jest środków finansowych na zaspokojenie wszystkich potrzeb powiatów wynikających z ich obowiązków ustawowych. Zdaniem Pana Dyrektora  wydatkowanie środków czasami niezależne są od woli starosty bowiem są to dofinansowania  na zadania celowe-zlecone .

Zapoznał również uczestników i widzów programu z wynagrodzeniami w administracji z uwzględnieniem wpływu tego wynagrodzenia na jakość wykonywanych zadań.  W trakcie toczącej się później dyskusji  poruszono kwestię odpowiedzialności urzędniczej, gdzie Kolega Łukasz Zacharczuk  przedstawił swoje stanowisko w tej kwestii. Zakres zaprezentowanych przez Gościa zagadnień był tak interesujący i obszerny, że normy czasowe programu nie pozwoliły na dalsze ich omawianie, więc red. Krzysztof Szczepanik  zapowiedział następne spotkania z Panem Dyrektorem  w celu kontynuacji dyskusji.

Audycję zakończono zaproszeniem na następne 41-sze wydanie niedzielnika ,,Kawa z mierniczym,,

Zapraszamy do kontaktu: redakcja@kawazmierniczym.pl oraz do oglądania nas na platformach: Facebook, Twitter i YouTube.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *