45WYDANIE TYGODNIKA MIERNICZO-GEODEZYJNEGO 20-03-2022 GODZINA 10 NIEDZIELA

45. wydanie cotygodniowej, niedzielnej audycji „Kawa z mierniczym” za nami.

Tym razem, prawie cały czas emisji programu poświęcony był zagadnieniu – scalenie i podział nieruchomości. Jak zawsze program poprowadził Krzysztof Szczepanik a udział wzięli Leszek Piszczek – red.naczelny, Jacek Panchyrz – Przewodniczący Zespołu ds Geodezji i Budownictwa przy Rzeczniku MiŚP, Łukasz Frątczak – radny z Góry Św. Małgorzaty oraz zacny gość prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek z Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego.

W ramach cyklicznego pytania „co zdarzyło się ważnego w minionym tygodniu” poruszono kwestię udziału Rosji w planowanym na wrzesień kongresie międzynarodowej organizacji FIG, który ma odbyć się w Warszawie. Uczestnicy audycji wyrazili pogląd, że ze względu na niszczycielską wojnę w Ukrainie delegacja rosyjska powinna być wykluczona z planowanego kongresu. Krótko wspomniano również o posiedzeniu Państwowej Rady Geodezyjnej i wystąpieniu na niej GGK.

Następnie głos zabrał prof. Ryszard Źróbek, który swój wykład poświęcił tematowi scalenia i podziałów nieruchomości w kontekście przepisów prawa mających powiązanie i wpływ na to zagadnienie. Pan Profesor podkreślił, że gospodarka nieruchomościami operuje na prawach własności i przenoszeniu tych praw a cały związany z tym proces kończy się decyzją administracyjną. Według Pana Profesora związek geodezji z gospodarką nieruchomościami jest wiążący i ścisły ale również należy podkreślić znaczenie Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w procesie scalenia i podziału nieruchomości. Zagadnienie to dotyka także opłaty adiacenckiej, która jest związana ze wzrostem wartości nieruchomości. Szanowny Gość omówił sposób naliczania tej opłaty w kontekście operatów szacunkowych sporządzanych przez rzeczoznawców majątkowych. Następnie Pan Profesor odpowiadał na pytania skierowane przez widzów i uczestników spotkania. Zapowiedziano kolejny wykład Pana profesora w ramach kontynuowania cyklu o gospodarce i podziałach nieruchomościami.

W podsumowaniu ponownie Redaktor Naczelny zasygnalizował problem związany z wystąpieniem GGK na posiedzeniu Państwowej Rady Geodezyjnej gdzie według Redakcji omawiając wpływy finansowe związane z pracami geodezyjnymi, Główny Geodeta Kraju dopuścił się manipulacji przedstawionymi danymi.

Na zakończenie zaproszono wszystkich sympatyków „Kawy z mierniczym” oraz OZZG na spotkanie, które odbędzie się 25, 26 i 27 marca w Tumie koło Łęczycy, gdzie w bezpośrednim kontakcie będzie można omówić nurtujące nas i Was problemy.

Zapraszamy więc na specjalne 46 wydanie naszego tygodnika do Tumu . Do zobaczenia!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *