47 WYDANIE TYGODNIKA MIERNICZO-GEODEZYJNEGO 03-04-2022 GODZINA 10 NIEDZIELA

Pierwszo-kwietniowe żarty wyzwoliły poważne wnioski

W studiu „Kawy z mierniczym” w dniu 03.04.2022 r. spotkali się: redaktor prowadzący – Krzysztof Szczepanik, redaktor naczelny – Leszek Piszczek, radny Góry św. Małgorzaty – Łukasz Frątczak wraz z gośćmi – Paniami z Koła Gospodyń Wiejskich z Tumu koło Łęczycy, sympatyk naszych wolnościowych idei a zarazem poszkodowany przez system geodezyjny – Bogdan Zieliński wraz z małżonką. Środowisko mierniczych reprezentowali: Przewodniczący OZZG Sławomir Barasiński oraz mierniczy Rafał Rakusiewicz.

W pierwszej części programu podzielono się wrażeniami z I Mityngu Mierniczych, który odbył się w Tumie w dniach 25,26,27 marca b.r. Podziękowano organizatorom oraz gospodarzom spotkania za wspaniałą imprezę i ogromną gościnność. Szczególnie ukłony należą się Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich za wyżywienie, smaczne i obfite. Wszyscy zgromadzeni w studiu wyrazili wolę kontynuacji podobnych, bezpośrednich spotkań.

Redaktor naczelny Leszek Piszczek na zakończenie tego wątku podkreślił profesjonalizm prezentacji sprzętu geodezyjnego jakiej dokonał Artur Jarzyło z firmy „Art- Geo,” wykazując się ogromną wiedzą w zakresie pomiarów odbiornikami GPS.

W drugiej części audycji komentowano slajdy prezentowane w formie żartów z okazji Prima aprilis odnosząc się do treści tam zamieszczonych. Omawiając poszczególne slajdy uczestnicy programu wyrażali swoje poglądy na temat obecnie obowiązującego Prawa geodezyjnego i kartograficznego w kontekście dekretów Stalina i Bieruta oraz sprawowania funkcji GGK w odniesieniu do oczekiwań środowiska mierniczego. Poruszono kwestię wykonywania zawodu zaufania publicznego przez mierniczych i odpowiedzialności zawodowej i etycznej jakie w związku z tym na nich spoczywa.

Następny slajd prezentował treść żartu – „Projekt ustawy o zawodzie mierniczego trafił do podpisu Premiera”. Rozpoczęła się więc dyskusja na temat konieczności dokończenia prac nad tym projektem oraz propagowanie roli mierniczego w przestrzeni publicznej. Swoje poglądy na temat określenia „wykonawca prac geodezyjnych” wraz z problemami jakie to określenie generuje, uczestnicy programu przedstawili zestawiając z określeniem „mierniczy – osoba zaufania publicznego” wraz z wymogami jakimi ta osoba musi sprostać.

W podsumowaniu nie tylko mierniczowie biorący udział w programie ale również Radny Łukasz Frątczak oraz nasz sympatyk Pan Bogdan Zieliński zgodnie potwierdzili konieczność przywrócenia zawodu mierniczego argumentując, że spowoduje to poprawę funkcjonowania Państwa w resorcie geodezji. Na zakończenie red. prowadzący Krzysztof Szczepanik zaapelował do ekipy rządzącej o skuteczną ochronę własności zgodnie art. 21 Konstytucji, której 25 rocznicę obchodziliśmy 2  kwietnia.

Serdecznie zapraszamy na 47 wydanie ,,Kawy z mierniczym,, do kontaktu na adres

redakcja@kawazmierniczym.pl oraz do oglądania nas na platformach: Facebook, Twitter i YouTube

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *