53 WYDANIE TYGODNIKA MIERNICZO-GEODEZYJNEGO 15-05-2022 GODZINA 10 NIEDZIELA

    15 maja 2022 r. i 53 wydanie – ROCZEK ,,Kawy z mierniczym,, Ten  rocznicowy odcinek należy koniecznie zobaczyć! Uczestników,,było ci u nas dostatek,, sami  zacni mierniczowie i dostojni goście – red. prowadzący Krzysztof Szczepanik, red. naczelny –  Leszek Piszczek, przewodniczący OZZG -Sławomir Barasiński, mierniczy z Ciechocinka – Rafał Rakusiewicz, małżonkowie mierniczy – Renata i Jacek Panchyrz z Dąbrowy Górniczej, mierniczy z Warszawy – Andrzej Hamera, mierniczy z Jeleniej Góry – Marcin Kostrzewski, mierniczy ze Szczecinka – Marcin Betka, poszkodowany przez system geodezyjny – Bogdan Zieliński, radny  Góry Św. Małgorzaty – Łukasz Frątczak. Jak widać liczne grono pojawiło się w studiu na Roczku by powspominać i wypić na powitanie lampkę szampana.

W części oficjalnej omówiono z perspektywy minionego roku rolę jaką odgrywa  program ,,Kawa z mierniczym,, w środowisku mierniczo- geodezyjnym. Podkreślono niezależność i niezawisłość  Redakcji oraz  osób biorących udział w poszczególnych odcinkach, całkowicie społeczny i charytatywny status programu. Wyrażono wolę kontynuacji tematów i zagadnień poruszanych dotychczas w kontekście szerszej współpracy z naszymi sympatykami ale również z oponentami. 

Następnie rozwinęła się dyskusja na temat ostatniej niezwykle istotnej  informacji o dymisji Pana Waldemara Izdebskiego z funkcji GGK.  Każdy z uczestników wyrażał swoją opinię odnosząc się do okresu ,,miłościwie nam panującego,, Pana Waldemara Izdebskiego  w kontekście zysków i strat w branży geodezyjno-mierniczej. Niestety dla byłego GGK bilans wyszedł zdecydowanie negatywny. Poruszono  temat planowanych przez byłego GGK kolejnych  zmian w prawie geodezyjnym  w odniesieniu do spodziewanych szkodliwych skutków dla branży geodezyjnej i wyrażając zadowolenie, że do nich nie doszło. Po raz kolejny padł apel do decydentów o wsłuchanie się w głos środowiska mierniczych. W tej części programu, w ramach dowodów świadczących o szkodliwości działań byłego GGK, red. nacz. Leszek Piszczek przedstawił aktualne zestawienie kosztów związanych z konwersją baz  danych powiatowych, zebranych z ok.50 proc. powiatów. Koszty jakie poniosły na razie powiaty wynoszą ok. 5 milionów zł a według wyliczeń byłego GGK podanych w Ocenie Skutków Regulacji miały  wynieść 0 zł. W ramach oceny kadencji Pana W. Izdebskiego głos m.in.  zabrał mierniczy Marcin Betka, który ze swojego punktu widzenia zauważył, że były GGK bardzo skutecznie lobbował za coraz większą dominacją informatyki nad geodezję, wobec czego  jest nadzieja,  że dzięki tej  dymisji i powołaniu nowego GGK będzie, cytując klasyka ,,więcej geodezji w geodezji ,, 

      W podsumowaniu całe gremium gratulowało sobie Roczku, wyraziło rownież nadzieję na pozytywne zmiany związane z powołaniem nowego GGK. Natomiast Leszek Piszczek przedstawił kolejne zestawienie kwot, otóż ponad  184 miliony zł  wpływa rocznie do budżetu ze zgłoszeń prac geodezyjnych podczas gdy  budżet Krajowej Izby Architektów na 2021 r. opiewał na kwotę 5 mln. 600 tys zł. Porównane kwoty mówią same za siebie i jest to kolejny,  tym razem finansowy argument za powołaniem samorządu zawodowego mierniczych geodezyjnych.

Zapraszamy serdecznie na 54 -te wydanie tygodnika ,,Kawa  z mierniczym,, Zapewniamy ciekawe tematy i merytoryczne dyskusje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *