54 WYDANIE TYGODNIKA MIERNICZO-GEODEZYJNEGO 22-05-2022 GODZINA 10 NIEDZIELA

22 maj 2022 r. – 54 wydanie tygodnika mierniczo – geodezyjnego ,,Kawa z mierniczym,,

Niedzielny poranek przy kawie postanowili spędzić w studiu; red. prowadzący – Krzysztof  Szczepanik, red. naczelny – Leszek Piszczek, mierniczy z Jeleniej Góry – Marcin Kostrzewski, małżeństwo mierniczych z Dąbrowy Górniczej – Renata i Jacek Panchyrz, mierniczy z Warszawy – Andrzej Hamera, poszkodowany przez system geodezyjny – Bogdan Zieliński z Wołomina oraz zaproszony przez Redakcję gość – Poseł Grzegorz Wojciechowski – Przewodniczący  Sejmowego Zespołu ds prawa geodezyjnego i rozgraniczeń nieruchomości  Sejmu VIII kadencji.

       Na początek uczestnicy komentowali ostatnie bulwersujące wydarzenia związane z listem byłego GGK Waldemara Izdebskiego, który został przesłany, między innymi, do Premiera, posłów i ogólnopolskich mediów, tym samym został opublikowany w przestrzeni publicznej. List ten, który zawiera również liczne załączniki, spowodował powszechne oburzenie w środowisku  mierniczo – geodezyjnym, co można wyczytać we wpisach  i komentarzach na różnych forach branżowych. Redakcja ,,Kawy z mierniczym,, przychyla się do negatywnej opinii co do formy i treści oraz upublicznienia samej korespondencji przez byłego GGK

      Dalsza część programu była przeznaczona dla szanownego Gościa – Posła Grzegorza Wojciechowskiego. Na wstępie Pan Poseł wyraził swoją  opinię na temat uwarunkowań prawnych dotyczących ewidencji gruntów i budynków w odniesieniu do stanu faktycznego na gruncie i ochrony prawa własności właścicieli nieruchomości. Ocena Pana Posła była zdecydowanie negatywna w kwestii obecnie obowiązującego prawa  i dostrzegł w nim wiele absurdów, które powodują powielanie błędów w ewidencji gruntów i budynków oraz przyczyniają się do spadku zaufania społecznego względem mierniczych geodezyjnych wykonujących prace związane z granicami działek i nieruchomości. Następnie wywiązała się dyskusja w tym temacie, poruszono   kwestię  modernizacji gruntów i budynków, znaczenie ksiąg wieczystych, omówiono zagadnienie granicy nieruchomości, podstawowe znaczenie położenia granic i znaków granicznych  na gruncie oraz  ich stabilizacji. Poseł Grzegorz Wojciechowski oraz uczestnicy audycji dostrzegli też zdarzające się przypadki  nierzetelności  czy wręcz  popełnianych przez wykonawców prac błędów, zauważając jednak, że przepisy Pgik takim negatywnym praktykom nie zapobiegają. Odniesiono się również do „sukcesu” byłego GGK czyli cyfryzacji stwierdzając, że konsekwencją tej cyfryzacji było pogorszenie jakości danych w ewidencji gruntów i budynków. Co było wiadome byłemu GGK (przyp. red.)

Na zakończenie Gość odpowiadał na pytania widzów i słuchaczy (np. zasadności istnienia instytucji GUGiK w obecnej sytuacji), jednak ramy czasowe nie pozwoliły odpowiedzieć na wszystkie poruszone  w pytaniach tematy.

       Zapraszamy serdecznie na 55  niedzielne spotkanie  29 maja godz.10. Redakcja ponawia prośbę o drobne datki poprzez portal patronite dostępny na naszej stronie, środki tam zgromadzone służą na obsługę prawną i techniczną naszego programu. 

Pozdrawiamy i do zobaczenia w najbliższą niedzielę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *