42 WYDANIE TYGODNIKA MIERNICZO-GEODEZYJNEGO 27-02-2022 GODZINA 10 NIEDZIELA

W studiu spotkali się: red. prowadzący, mierniczy z Piotrkowa Trybunalskiego – Krzysztof Szczepanik, red. naczelny, mierniczy z Wolbromia – Leszek Piszczek, mierniczy z Tomaszowa Mazowieckiego – Daniel Karp, mierniczy z Piotrkowa Trybunalskiego , przewodniczący OZZG – Sławomir Barasiński , przewodniczący Zespołu roboczego ds Geodezji i Budownictwa przy Rzeczniku MŚP, mierniczy z Dąbrowy Górniczej – Jacek Panchyrz oraz mierniczy z Rzeszowa – Krzysztof Kowalski.

Na wstępie poruszono temat bulwersujący wszystkich, budzący współczucie i chęć pomocy, również naszej społeczności geodezyjnej, czyli wojny w Ukrainie. Krzysztof Kowalski omówił, z perspektywy terenów nadgranicznych, wpływ sytuacji za wschodnią granicą na życie mieszkańców Podkarpacia, podzielił się również swoimi doświadczeniami mierniczego wyniesionymi z pracy przy obsłudze inwestycji na terenie Ukrainy. Na koniec tego wątku Daniel Karp zaapelował o pomoc Ukrainie.

Redaktor naczelny Leszek Piszczek przedstawił na przykładzie  Wojewódzkich Inspektorów Mazowsza, Małopolski, Śląska i Województwa Łódzkiego, działania jakie organy te podjęły na skierowane do nich skargi przez Przewodniczącego OZZG -Sławomira Barasińskiego. Wszystkie wyżej wymienione organy uznały skargi za zasadne i podjęły stosowne działania . Natomiast zupełnie inne, niezrozumiałe stanowisko odnośnie skargi  OZZG skierowanej do dolnośląskiego WINGiK-a zajął Pan Inspektor Zbigniew  Domagała traktując skargę jako zwykłe pismo i twierdząc, że nie zajmie się sprawą. Niewiadome są przyczyny jakimi kierował się Pan dolnośląski Inspektor odmawiając zajęcia się skargą na pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru  w  Jeleniej Górze. Rozpoczęła się dyskusja na ten temat zakończona konkluzją – brak odpowiedzialności urzędniczej rodzi konsekwencje w postaci bezczynności organu na złożoną skargę.

MATACTWO

Następnym tematem była modernizacja gruntów i budynków przeprowadzona w powiecie tomaszowskim oraz powstałych w jej wyniku dokumentów zawierających nieprawdziwe stwierdzenia z zakresie stanu faktycznego. Mierniczy  Daniel Karp, na wybranym przykładzie, przedstawił dokumenty, które zawierały fałszerstwa a zostały przekazane i przyjęte do tomaszowskiego Podgik-u, w ramach przedmiotowej modernizacji. Komentarze uczestników audycji nie były zaskoczeniem i jednogłośnie stwierdzały brak rzetelności i profesjonalizmu osób wykonujących prace mierniczo-geodezyjne w opisanym przypadku, podważając tym samym kolejny raz zasadność  przeprowadzanych masowo modernizacji.

Temat ten będzie kontynuowany w następnym wydaniu ,,Kawy z mierniczym ,,

Zapraszamy do kontaktu: redakcja@kawazmierniczym.pl oraz do oglądania nas na platformach: Facebook, Twitter i YouTube.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *