56 WYDANIE TYGODNIKA MIERNICZO-GEODEZYJNEGO 05-06-2022 GODZINA 10 NIEDZIELA

05. 06.2022 . 56 odcinek ,,Kawy z Mierniczym,, tygodnika mierniczo – geodezyjnego.

    Tym razem trochę bieżących spraw oraz trochę specjalistycznej wiedzy dot. wyceny nieruchomości przekazanej przez znakomitego znawcę  tematu  w przystępny sposób.

W niedzielę o godz. 10.00 w studiu pojawili się: gość – prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek, red. prowadzący – Krzysztof Szczepanik, red. naczelny – Leszek Piszczek, przewod. OZZG – Sławomir Barasiński, Marcin Kostrzewski – mierniczy z Jeleniej Góry, Bogdan Zieliński – sympatyk mierniczych z Wołomina, Renata i Jacek Panchyrz – mierniczowie z Dąbrowy Górniczej.

Na wstępie uczestnicy programu posłuchali wywiadów jakie redakcja ,,Kawy z Mierniczym,, przeprowadziła  ze Starostą powiatu kłobuckiego i  Rzecznikiem Prokuratury Okręgowej w Częstochowie. Tematem było podejrzenie korupcji w Starostwie Powiatowym w Kłobucku.  Wysłuchano wypowiedzi Pana Starosty, który stwierdził, że sprawa dotyczy podmiotów zewnętrznych  współpracujących ze Starostwem i w związku z tym wszyscy pracownicy Wydz. Geodezji pracują normalnie  i nie ma powodu by odsunąć ich od wykonywania swoich obowiązków. Zgoła odmienne stanowisko wyraził Rzecznik  Prokuratury, który w swej wypowiedzi jasno sprecyzował, że postępowanie toczy się w sprawie podejrzenia przyjmowania korzyści materialnych przez pracowników  Wydziału. Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa w Kłobucku. Tak więc zaprezentowano dwa odrębne punkty widzenia dot. jednej sprawy.  Po wysłuchaniu wywiadów uczestnicy programu  rozpoczęli dyskusję w wyniku której padło stwierdzenie, że patologiczny system panujący w branży geodezyjnej sprzyja takim sytuacją, tym bardziej, że instytucje kontrolne i nadzorcze jakimi są WINGiKi i GGK nie wykonują właściwie swych czynności, przymykają oko na takie naganne praktyki. Na dowód czego Krzysztof Szczepanik przedstawił kolejne nagranie przedstawiające wypowiedzi byłego GGK Waldemara Izdebskiego w kwestii poruszanych zagadnień. Z kolei Sławomir Barasiński zacytował opinię GGK  jaką wyraził w wywiadzie dla miesięcznika ,,Geodeta ,,  stwierdzającą, że nie ma sposobu na rozwiązanie problemu dorabiania urzędników geodezyjnych w ramach sprawowanych funkcji służbowych. Niestety problem jest nadal nierozwiązany, nie rokuje by wreszcie ktoś się nim poważnie zajął i tym samym możliwość  korupcji w branży geodezyjnej  ma się w dalszym ciągu dobrze.

Druga część programu była poświęcona wykładowi Pana Profesora  Ryszarda Źróbka  na temat wycen nieruchomości. Była to już kolejna prezentacja poświęcona temu  tematowi  a obejmowała zagadnienia: istotę i cele wyceny nieruchomości, znaczenie wyceny, rynek nieruchomości, wartość i kryteria wyceny powiązane z ustaleniem wielkości nieruchomości, prawa do własności oraz wiele innych czynników wpływających na wycenę. Pan Profesor podkreślił znaczenie wyceny nieruchomości, ma bowiem  powiązanie ze sprzedażą, odszkodowaniem, zabezpieczeniem kredytu, wysokością czynszu, opłatą za użytkowanie wieczyste itp. Najważniejszą częścią wycena jest wartość, którą określa Rzeczoznawca Majątkowy w dokumencie w postaci operatu szacunkowego. Uregulowania dotyczące powyższego zagadnienia znajdują się w UoGN z 1997 r.  To tylko niektóre aspekty przedstawione przez  Pana Profesora w swym interesującym wykładzie, osoby zainteresowane zapraszamy do obejrzenia 56 wydania naszego tygodnika, gdzie zapoznają się z całą treścią wystąpienia naszego Gościa.

 Z uwagi na poruszane tematy  i zagadnienia, mające cechy rozwojowe, wobec czego należy je kontynuować w następnych programach. Stwierdzenie to było podsumowaniem audycji.

Zapraszamy na 57 wydanie ,,Kawy z Mierniczym,,  Gościem tym razem będzie prof. dr hab. Dariusz Dukaczewski. Zachęcamy do oglądania i wsparcia nas datkami za pomocą portalu patronite dostępnego na naszej stronie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *