60 WYDANIE TYGODNIKA MIERNICZO-GEODEZYJNEGO 03-07-2022 GODZINA 10 NIEDZIELA

     03.07.2022 r .- 60 wydanie tygodnika mierniczo – geodezyjnego „Kawa z mierniczym

Można ten odcinek nazwać specjalnym i niezwykle interesującym i tych określeń będziemy się trzymać z uwagi na omawianą tematykę dotyczącą korupcji w szeroko rozumianej geodezji. Udział w audycji wzięli: Krzysztof Szczepanik – red. prowadzący, Leszek Piszczek – red. naczelny, Marcin Kostrzewski – przedsiębiorca i mierniczy z Jeleniej Góry, Bogdan Zieliński – sympatyk mierniczych a zarazem pokrzywdzony przez system geodezyjny oraz najważniejszy uczestnik dr hab.  Grzegorz Makowski członek forum Idei Fundacja im. Stefana Batorego  specjalizujący się w sprawach korupcyjnych.

        Na początku, w odpowiedzi na pytanie ,,co ciekawego zdarzyło się w minionym tygodniu? Leszek Piszczek wspomniał o inicjatywie GUGiK zorganizowania szkoleń dla geodetów uprawnionych z zakresów 1 i 2, które mają odbyć się 6 i 8 lipca br. Inicjatywę tą należy ocenić na pewno pozytywnie. Redaktor Naczelny zaapelował do Pani Alicji Kulki pełniącej obowiązki GGK o upublicznienie tych szkoleń z uwagi na duże zainteresowanie środowiska. Marcin Kostrzewski w kwestii szkoleń wyraził zdecydowany sprzeciw co dotychczasowych praktyk – tajnych szkoleń stosowanych przez  GUGiK. Stwierdził również, że owe praktyki sprzyjają korupcji bowiem wiadomości przekazywane na szkoleniach dostępne są tylko wybranym grupom zawodowym czyli służbie geodezyjnej. 

    Następnie zaprezentowano wywiad z Panem dr hab. Grzegorzem Makowskim, specjalistą zajmującym się zagadnieniami korupcji, członkiem forum Idei Fundacja im. Stefana Batorego. Prelegent  przedstawił definicję korupcji, wytłumaczył, że nie każda korupcja jest przestępstwem ale również nie każda korupcja wiąże się z łapówką. Podkreślił,  że geodezji, w realiach w jakich pracujemy podstawowe znaczenie ma etyka zawodowa urzędników samorządowych. Drugim, niemniej ważnym zagadnieniem jest konflikt interesów, pracownicy urzędów różnych szczebli często wykorzystują swoje stanowiska do prywatnych celów za co wg Eksperta powinni odpowiadać dyscyplinarnie a jak pokazuje rzeczywistość tak się nie dzieje. Pan Grzegorz Makowski przedstawił swoje doświadczenia z zakresu konfliktu interesów na przykładzie działalności samorządów terytorialnych szczebla powiatowego, podkreślając że stanowią one zagrożenie dla interesu publicznego. Zdaniem Eksperta bardzo ważne jest szerokie propagowanie i egzekwowanie etyki zawodowej wśród pracowników samorządowych. W nawiązaniu do wątku korupcji zapoznano się z wypowiedzią Rzecznika Prokuratury w Białymstoku  w sprawie Naczelnika Wydziału Geodezji, któremu postawiono 260 zarzutów  związanych z korupcją. W komentarzach uczestnicy  zauważyli, że w podobnych przypadkach kara powinna być surowa i adekwatna do wagi  czynów. Skrytykowano również bierną postawę  WINGiK-ów czyli braku reakcji na wiedzę o nagannych przypadkach sprzyjających korupcji w kontrolowanych przez siebie instytucjach. 

     Na zakończenie przedstawiono statystyki policji z których wynika, że przestępczość korupcyjna rośnie w zastraszającym tempie. W odniesieniu do zagadnienia etyki zawodowej Marcin Kostrzewski stwierdził, po osobistych doświadczeniach, że w naszym geodezyjnym światku  etyka zawodowa jest bagatelizowana i nie jest podstawową zasadą jaką kierują się pracownicy służby geodezyjnej. Temat wywołał duże zainteresowanie więc po deklaracjach Redakcji będzie kontynuowany we współpracy z Panem doktorem Grzegorzem Makowskim.

    Sympatyków programu, widzów, słuchaczy, wszystkich zainteresowanych ponownie prosimy o wsparcie nas drobnymi datkami poprzez platformę patronite, dostępną na naszych stronach, za co serdecznie dziękujemy. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *