61 WYDANIE TYGODNIKA MIERNICZO-GEODEZYJNEGO 10-07-2022 GODZINA 10 NIEDZIELA

61 wydanie tygodnika „Kawa z mierniczym” 10.07.2022 r.

Obecni w studiu byli i dyskutowali: Krzysztof Szczepanik – red. prowadzący, Leszek Piszczek – red. naczelny, Marcin Kostrzewski – mierniczy  z Jeleniej Góry, Łukasz Frątczak – radny gminy Góra Św. Małgorzaty, Bogdan Zieliński – wierny sympatyk mierniczych i zwolennik naszych wolnościowych idei.

W odpowiedzi na  cykliczne pytanie „co wydarzyło się ciekawego w minionym tygodniu?” Leszek Piszczek wymienił dwa szkolenia, które po raz pierwszy w historii GUGiK-u, zostały zorganizowane przez GGK Panią Alicję Kulkę dla geodetów posiadających uprawnienia w zakresie 1 i 2. Fakt ten zdominował zeszły tydzień i wzbudził wśród środowiska mierniczo – geodezyjnego bardzo pozytywne reakcje. Za tą inicjatywę należą się Pani Alicji Kulce gratulacje.

Następnie, zgodnie z tytułem odcinka Leszek Piszczek przedstawił problem jaki wiąże się z Rozporządzeniem z 23. 07.2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej. Dokładnie chodzi o zapisy w art.19 ust. 1 i dotyczy budynku. Według prelegenta owe rozporządzenie jest delegacją blankietową i jest wątpliwe ze względów niekonstytucyjności.*1)

Uczestnicy rozpoczęli dyskusję na ten temat wyrażając w niej swoje obawy, że interpretacja Rozporządzenia może  sprzyjać nadużyciom. Zwrócono również uwagę na nałożenie na mierniczych – geodetów kolejnego obciążenia. To bowiem na mierniczym spoczywa obowiązek i odpowiedzialność za kwalifikację budynku do odpowiedniej bazy BDOT500 czy może EGiB.

Kolejnym tematem, już nam dobrze znanym, była  bulwersująca modernizacja ewidencji gruntów i budynków w Górze Św. Małgorzaty. Sprawa toczy się dalej i końca jej nie widać a to za sprawą podjętych negatywnych działań w Starostwie w Łęczycy. Pan Łukasz Frątczak przedstawił kolejny krok urzędników Starostwa, polegający na zwolnieniu z pracy geodety z długoletnim doświadczeniem, którego profesjonalizm petenci i mieszkańcy powiatu łęczyckiego niezwykle  cenili. Powodem ponoć była utrata zaufania Pana Starosty do pracownika ale Pan Łukasz znający problem ma zgoła inne zdanie w tym temacie.

W podsumowaniu, w kwestii Rozporządzenia, wygłoszono wątpliwości co do zasadności wprowadzania kolejnych regulacji prawnych a tzw. sprawie łęczyckiej należy dalej przyglądać się z uwagą  a Redakcja obiecuje kolejne relacje poświęcone tej sprawie. Na koniec Krzysztof Szczepanik serdecznie zwrócił się  do  słuchaczy oraz widzów  by zostali patronami naszej audycji i „postawili nam” choćby  najtańszą Kawę  za 5 zł.


*1) Wyrok TK z dnia 26 kwietnia 2004 r. Sygn. akt K 50/02*

Przepisy blankietowe – tzw. przepisy puste, nie ustanawiają żadnej reguły, wskazują organ, który w przyszłości taką regułę ma ustanowić. Zawierają odesłania do przepisów, których nie ustanowiono – najczęściej do aktów wykonawczych (rozporządzeń). Przepisami tego typu są np. delegacje ustawowe „Minister właściwy do spraw (…) określi w drodze rozporządzenia sprawy A, B, C”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *