64 WYDANIE TYGODNIKA MIERNICZO-GEODEZYJNEGO 31-07-2022 GODZINA 10 NIEDZIELA

31.07.2022 r. – 64 wydanie tygodnika geodezyjno – mierniczego ,,Kawa z mierniczym,,

       Uczestnikami programu byli: Krzysztof Szczepanik -red. prowadzący, Leszek Piszczek – red. naczelny, Łukasz Zacharczuk – mierniczy z pow. Wschowa, Łukasz Frątczak – radny gminy Góra Św. Małgorzaty, Renata i Jacek Panchyrz -mierniczowie z Dąbrowy Górniczej, Bogdan Zieliński – stały uczestnik programu z  Wołomina.

Ważne wydarzenia minionego tygodnia omówił, jak zwykle Leszek Piszczek, a były to : następne zawiadomienie GGK o naruszeniu ochrony danych osobowych dot. serwerów integracji GUGiK. Stwierdzono, że doszło do nieuprawnionego dostępu  do danych przez podmiot zewnętrzny oraz drugie – najważniejsze  wydarzenie  to publikacja Wystąpienia pokontrolnego Wojewody Łódzkiego  dot. powiatu Łęczyca. 

 Ten temat właśnie zajął większość czasu programu i sprowokował burzliwą dyskusję. Uczestnicy w swoich wypowiedziach odnieśli się do  terminu kontroli w kontekście daty  publikacji tejże kontroli  która ukazała się po blisko roku, następnie komentowano treść Wystąpienia oraz zawarte w nim zalecenia pokontrolne. Poruszono między innymi fakt, że  już w 2018 r. podczas kontroli,  stwierdzono wiele uchybień i nieprawidłowości w funkcjonowaniu Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Łęczycy a kontrola w 2021 r. powiela większość zawartych wtedy nieprawidłowości, co oznacza, że  Starosta w Łęczycy nie wykonał zaleceń zespołu kontrolnego i nadal te uchybienia oraz naruszenia prawa mają się dobrze w tamtejszym Wydz. Geodezji i nikomu to nie przeszkadza. Należy wymienić te najważniejsze zalecenia pokontrolne,  które nie zostały  do dziś zrealizowane to: wyodrębnienie ze struktur Starostwa Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno -Kartograficznego, określenie w regulaminie Starostwa  obowiązków i odpowiedzialności Starosty w zakresie geodezji, usunięcie rozbieżności w kwestii numeracji i powierzchni działek pomiędzy częścią opisową a graficzną ewidencji gruntów i budynków. Starosta nie wywiązał z zaleceń i nie poniósł żadnych konsekwencji wynikających z tego faktu a Geodeta Powiatowa tłumaczyła  wszystkie uchybienia brakami kadrowymi. Należy również zaznaczyć, że w Łęczycy nie działa w zasadzie system teleinformatyczny, nie ma baz danych, skanuje się tylko operaty prawne, 80 % stanowi  mapa hybrydowa. Przedstawiony powyżej obraz nie przeszkodził byłemu GGK Waldemarowi Izdebskiemu przyznać nagrody w 2018 r: .http://www.leczycki.pl/asp/krajowe-wyroznienie-dla-powiatu-leczyckiego,9,artykul,1,8650

dla Powiatu Łęczyca za rozwój Infrastruktury Przestrzennej. Dyskutanci w studiu zauważyli poza tym co zespół kontrolny podkreślił w swoim protokole , że Starostwo w Łęczycy zatrudnia nie zgodnie z prawem, podmiot zewnętrzny do czynności weryfikacji i obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych. Zapewne powodem tego były również  braki kadrowe. Radny Łukasz Frątczak odniósł się do tej kwestii i naświetlił politykę kadrową jaką prowadzi Starostwo w Wydz. Geodezji i jakie powoduje ona podejrzane  powiązania. Mierniczy Łukasz Zacharczuk zadał więc b. ważne pytanie: jak takim negatywnym zjawiskom zaradzić ?  Niestety, odpowiedź brzmi – w świetle dzisiejszej rzeczywistości prawnej trudno skutecznie przeciwstawiać się takim praktykom.

Następnie Łukasz Zacharczuk zaprezentował błędy w usytuowaniu uzbrojenia terenu na wybranym przykładzie mapy z terenu Wschowej. W tym kontekście nasuwa się pytanie o odpowiedzialność Państwa za jakość dokumentów opatrzonych godłem państwowym. 

W podsumowaniu stwierdzono, że przedstawione w programie sytuacje  nie ulegną zmianie dopóki nie zostanie zlikwidowany  bierutowski systemu w geodezji oraz powołany samorząd mierniczych geodezyjnych.

Na koniec Krzysztof Szczepanik zaprosił naszych sympatyków na III Kongres Mierniczych i Geodetów oraz do zastania patronem ,,Kawy z mierniczym,, poprzez wpłaty drobnych kwot za pośrednictwem platformy patronite . 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *