68 WYDANIE TYGODNIKA MIERNICZO-GEODEZYJNEGO 28-08-2022 GODZINA 10 NIEDZIELA

28,08. 2022 r. – 68 odcinek coniedzielnej audycji ,, Kawa z mierniczym ,,

         W studiu obecni byli: Krzysztof Szczepanik – red. prowadzący, Leszek Piszczek – red. naczelny, Waldemar Czarnecki – mierniczy z Grudziądza, Marcin Kostrzewski – mierniczy z Jeleniej Góry, Sławomir Barasiński – mierniczy z Piotrkowa Trybunalskiego oraz przewodniczący  OZZG, Łukasz Zacharczuk – mierniczy z Wolsztyna, Bogdan Zieliński – sympatyk audycji i poszkodowany przez system geodezyjny.

      W ramach cyklicznego pytania ,,Co ciekawego zdarzyło się w minionym tygodniu ?” odpowiedzi udzielił Leszek Piszczek omawiając treść listu mierniczego z Żywca nadesłanego  do redakcji. Autor listu opisuje swoje perypetie związane z weryfikacją operatu oraz stanowisko Śląskiego WINGiK-a w tej sprawie. W krótkiej dyskusji na ten temat uczestnicy wyrazili przekonanie, że weryfikacja używana jest jako narzędzie nacisku oraz służy do szykanowania niepokornych mierniczych, którzy mają odmienne  niż weryfikator zdanie na temat  usterek w protokołach weryfikacyjnych.  Drugim, w tej części programu tematem było zagadnienie dot. wdrażania przez powiaty jednolitego układu odniesień i  związanych z tym terminów, które ze względu na ich przekraczanie, za pomocą odpowiednich rozporządzeń  są przedłużane.Takie praktyki, sprzyjające służbie geodezyjnej, wzbudziły  sprzeciw wszystkich zgromadzonych w studiu .

       Jednak zasadniczym tematem tej 68 edycji programu była kontynuacja tzw ,,sprawy Wolsztyna”. Starostwo tego miasta w Wielkopolsce było bohaterem poprzednich odcinków a sprawa dotyczyła weryfikacji operatu mierniczego Łukasza Zacharczuka, który podjął walkę z Panią Geodetą Powiatową w celu obrony swojego wizerunku oraz nagłośnienia wątpliwych prawnie działań Pani Marleny, pełniącej funkcję geodety Powiatowego w Wolsztynie. W powyższy konflikt  włączył się OZZG i skierował skargę na Starostę Wolsztyna do Wielkopolskiego WINGiK-a, który uznał ją za zasadną. Właśnie to pismo będące efektem skargi zaprezentował Leszek Piszczek w trakcie programu a pozostali uczestnicy uczestnicy komentowali jego treść. Redakcja zachęca do zapoznania   się  dokładnie z jego zawartością bowiem Wielkopolski WINGiK uznał skargę OZZG za zasadną a zarzuty   zawarte w tej skardze zostały potwierdzone i szczegółowo omówione w kontekście  niezgodności z prawem. Podczas programu zostały zaprezentowane najważniejsze fragmenty przedmiotowego pisma, które mogą być przydatne w innych, podobnych sporach między mierniczymi a służbą geodezyjną. 

     W podsumowaniu uczestnicy stwierdzili, że brak ponoszenia  konsekwencji i odpowiedzialności przez popełniających błędy urzędników służby geodezyjnej  wręcz zachęca do stosowania  tych nagannych praktyk. Poważne konsekwencje bowiem dotykają tylko  mierniczych skutkując utratą dochodów i wiarygodności na rynku usług geodezyjnych.

    Zapraszamy do oglądania  i słuchania naszych audycji oraz wspierania nas poprzez platformę patronite. Za pomocą środków tam zgromadzonych cały czas poprawiamy jakość techniczną i merytoryczną ,,Kawy z mierniczym ,, Do zobaczenia i usłyszenia w 69 odcinku 4 września 2022 r . godz. 10.00.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *