69 WYDANIE TYGODNIKA MIERNICZO-GEODEZYJNEGO 04-09-2022 GODZINA 10 NIEDZIELA

69 wydanie ,,Kawy z mierniczym” 04.09.2022 r godz.10 00.

 Tym razem zmiana  redaktora prowadzącego i brak z powodu choroby redaktora naczelnego. A więc obecni w studiu byli: Marcin Kostrzewski – debiutując znakomicie w roli prowadzącego, Sławomir Barasiński – przewod. OZZG, Waldemar Czarnecki -mierniczy z Grudziądza, Łukasz Zacharczuk –  mierniczy z Wolsztyna, Renata i Jacek Panchyrz – mierniczowie z Dąbrowy Górniczej, Rafał Rakusiewicz – mierniczy z Ciechocinka, Bogdan Zieliński – sympatyk mierniczych z Wołomina oraz Krzysztof Szczepanik – na łączach ze Szwecji.

     Głównym wątkiem tej emisji audycji była konferencja służby geodezyjnej w Airport Hotel Okęcie, która odbyła się w dniach 29-30 sierpnia 2022 r. Dzięki uprzejmości GGK Pani Alicji Kulce Redakcja miała dostęp do transmisji  i możliwość zapoznania się z tematyką poszczególnych paneli. Gośćmi konferencji byli Pan wiceminister Piotr Uściński – Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Pani  Dorota Cabańska – Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Po krótce, Renata i Jacek Panchyrz omówili niektóre poruszane na konferencji  zagadnienia oraz wystąpienie Pani GGK. Pani Alicja Kulka  przedstawiła statystyki i osiągnięcia w zakresie bazy BDOT10K, ortofotomapy, aktualizacji ZSIN, wpływów do budżetu i interesujących mierniczych danych dot. terminów weryfikacji i zwłoki wynoszącej obecnie tylko 3 dni. Ważnym dla środowiska mierniczych było wystąpienie, Pana Profesora AGH Pawła Hanusa. Przedstawił on wnioski dot. modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz ocenił obowiązujące obecnie  w tym zakresie Rozporządzenie, sugerując zarazem pewne zmiany w przedmiotowym Rozporządzeniu. Również Dyrektor Dyrektor Departamentu Nadzoru, Kontroli i Organizacji SGiK  – Pani Adrianna Berenson poruszyła bliskie nam tematy, które wywołały późniejszą dyskusję uczestników konferencji.

 Następnie eksperci  zgromadzeni w studiu, opierając się na swoim doświadczeniu, wyrazili swoje stanowisko na temat poszczególnych kwestii poruszanych przez przedstawicieli służby geodezyjnej. Co do niektórych sukcesów i osiągnięć nie mieli wątpliwości i popierali np dalsze wdrażanie nowych technologii w branży geodezyjnej ale w oparciu o praktykę zawodową  mieli zastrzeżenia do jakości niektórych przepisów prawa oraz praktyk nie mających podstaw prawnych, stosowanych przez powiatowe służby geodezyjne. Praktyki te dotyczą w szczególności kwestii rozpatrywania wyrażonego  stanowiska geodety odnośnie negatywnego protokołu weryfikacji. Zdaniem uczestników 69 wydania ,,Kawy z mierniczym” jest tu dużo do zrobienia dla poprawy relacji między obiema stronami. Padła również propozycja zaproszenia Prof. Pawła Hanusa do udziału w dowolnym odcinku programu. Na zakończenie audycji zgromadzeni w studiu zaapelowali do służby geodezyjnej o konstruktywny dialog i prawdziwe partnerstwo !.

Zapraszamy serdecznie do oglądania  70 -tej edycji ,,Kawy z mierniczym ,, 

 .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *