70WYDANIE TYGODNIKA MIERNICZO-GEODEZYJNEGO 11-09-2022 GODZINA 10 NIEDZIELA

W niedzielę 11.09.2022 r. 70-te wydanie tygodnika „Kawa z mierniczym

       W studiu spotkali się: już zdrowy, w pełni sił  Leszek Piszczek występując jako prowadzący (w zastępstwie chorego Krzysztofa Szczepanika), Marcin Kostrzewski – mierniczy z Jeleniej Góry, Bogdan Zieliński  z Wołomina – sympatyk idei mierniczych oraz Łukasz Zacharczuk – mierniczy z Wolsztyna.

           Program otworzył Leszek Piszczek zapowiadając tematy jakie będą omawiane  w 70-tej edycji programu. W ramach aktualności przedstawił 1 -szy numer kwartalnika ,,Informator” i omówił pokrótce  jego treść. Według zapowiedzi GGK  „Informator” będzie się ukazywał co kwartał.

          Następnie przystąpiono do dyskusji na temat problemu związanego z  Wolsztynem . Jak wiadomo sprawa dotyczyła mierniczego Łukasza Zacharczuka a Redakcja, OZZG  oraz prasa lokalna włączyły się do całości działań interwencyjnych. Efektem czego było zwolnienie z pracy Pani Geodety Powiatowej  przez Starostę Wolsztyna, który w okresie wypowiedzenia zwolnił Panią Marlenę z obowiązku świadczenia pracy.  W tej kwestii wypowiedział się Łukasz Zacharczuk odnosząc się do powodów zwolnienia z pracy Pani GP a także do konsekwencji oraz wpływu jej szkodliwych działań na jego pozycję  i dobre imię w środowisku nie tylko zawodowym. Zdaniem uczestników programu powinny być jeszcze dalsze konsekwencje tej wielowątkowej sprawy .

         Kolejnym tematem to odpowiedź Dolnośląskiego WINGiK-a na  skargę złożoną  przez OZZG  na Prezydenta Jeleniej Góry.

Ten wątek referował Marcin Kostrzewski, na wstępie zwracając uwagę na fakt  zaniechania, przez coraz większą grupę mierniczych, wykonywania prac geodezyjnych na terenie miasta Jelenia Góra. Sprawa zaczęła się w 2016 r. i dopiero teraz, kiedy zajął się nią OZZG nabrała konkretnych efektów w postaci kontroli Dolnośląskiego WINGiK-a  dokonanej w Referacie Geodezji. W trakcie audycji omówiono cytując niektóre sformułowania i stwierdzenia zawarte w  prezentowanym piśmie. Niestety większość budziła sprzeciw uczestników programu.  Reasumując Dolnośląski Inspektor w części uznał zarzuty OZZG za zasadne a w części je odrzucił. Po analizie treści  pisma  padła sugestia by tym tematem zająć się ponownie w następnym odcinku ponieważ jest zbyt obszerna. 

        Ostatnim punktem programu była narada służby geodezyjnej która odbyła się w dniach 29-30 sierpnia 2022 r. w Hotelu Airport Okęcie. Omówiono zagadnienie inwentaryzacji geodezyjnej urządzeń podziemnych w kontekście odpowiedzi udzielonej w tym zakresie przez Panią Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli  GUGiK. Redaktor Naczelny i pozostali uczestnicy programu polemizowali zaocznie z Panią Dyrektor przedstawiając swoje stanowisko w tej kwestii. Na tym program zakończono zapraszając na następne odcinki „Kawy z mierniczym”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *