72 WYDANIE TYGODNIKA MIERNICZO-GEODEZYJNEGO 25-09-2022 GODZINA 10 NIEDZIELA

https://open.spotify.com/episode/2qSoPitP4DZwDqIPjTpHpK

      25.09.2022 r. godz.10.00, punktualnie w studiu tygodnika ,, Kawa z mierniczym ,, spotkali się: Krzysztof Szczepanik – red. prowadzący, Leszek Piszczek – red. naczelny, Sławomir Barasiński – przewod. OZZG, Waldemar Czarnecki – mierniczy, Renata i Jacek Panchyrz – mierniczowie, Bogdan Zieliński – pokrzywdzony przez ,,bierutowski,, system geodezyjny oraz gość 72 wydania Pan Sebastian Staszak – mierniczy z  Żywca.

    Wątek ,,Co zdarzyło się ważnego w minionym tygodniu” zreferował jak zawsze Leszek Piszczek. Wymienił między innymi: szkolenie z zakresu fotogrametrii, na które zaprasza GGK Pani Alicja Kulka oraz blog Pana W. Izdebskiego w którym krytykuje jakość danych ewidencji gruntów i budynków. 

     Jednym z 2 głównych tematów tego wydania była tzw sprawa Żywca. Gość programu, mierniczy Sebastian Staszak przedstawił swoje długotrwałe  perypetie ze Starostwem w Żywcu. Sprawa toczy się od 09.06.2022 r. i końca nie widać. Dotyczy uwagi w negatywnym protokole weryfikacji, która miała brzmienie – brak w pliku tekstowym opisu kolumn współrzędnych i była podstawą odmowy przyjęcia operatu technicznego do zasobu. Mierniczy nie zgodził się ze stanowiskiem weryfikatora i przesłał swoje wyjaśnienia wraz z argumentacją 5 dni póżniej. Potem nastąpiła wymiana korespondencji ze Starostwem. Sebastian Staszak skierował skargę do Śląskiego WINGiK-a, który uznał skargę częściowo za zasadną ( dotyczyło to uznania zwłoki 41 dni )  ale nie miało to wpływu na pozytywne załatwienie sprawy przez urzędników Starostwa w Żywcu. W tej właśnie kwestii Krzysztof Szczepanik odbył rozmowę telefoniczną (zaprezentowaną w programie ) z Panią weryfikator Agatą Mołdysz.

Niestety, Pani nie chciała odnieść się do sprawy twierdząc, że musi zapoznać się z dokumentami, umówiono się więc na kolejny termin rozmowy. Następnie rozpoczęła się dyskusja, uczestnicy odnosili się w niej do kwestii ( nie) słuszności  zarzutu z protokołu weryfikacji jak również do reakcji urzędników zarówno Starostwa oraz Śląskiego WINGiK-a na zaistniałą sytuację.

     Następnym omawianym tematem była sprawa dot. pisma OZZG skierowanego do Ministerstwa Technologi i Rozwoju w którym zawarto propozycję rozszerzenia  oświadczeń zamieszczanych na mapach przez wykonawców prac na mapy do celów prawnych. Pan Minister Piotr Uściński nie przychylił się do propozycji argumentując to faktem wykrycia fałszywych oświadczeń  zamieszczonych na dokumentach dot. prac powykonawczych. Informacje te otrzymał z GUGiK i na nie się powołał.

 OZZG postanowił zbadać skalę tego zjawiska. Po analizach i badaniach jakie przeprowadził Leszek Piszczek okazało się, że te fałszywe oświadczenia, które skierowano do organów ścigania dot. 39 przypadków. Redaktor naczelny przedstawił statystyki i zestawienia z których wynikało, że proceder ten dotyczy zaledwie   0.002% ogółu zgłoszonych prac. Jest to więc znikoma skala a zarazem argument potwierdzający potrzebę rozszerzenia składania oświadczeń także o mapy do celów prawnych. Redakcja oraz OZZG zapowiedzieli dalsze działania zmierzające do przekonania Pana Ministra do niniejszej inicjatywy i zmiany przepisów w tej kwestii.

  Na zakończenie programu Krzysztof Szczepanik podziękował darczyńcom za wsparcie zarazem prosząc o dalsze wpłaty za pomocą portalu  patronite.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *