77 WYDANIE TYGODNIKA MIERNICZO-GEODEZYJNEGO 30-10-2022 GODZINA 10 NIEDZIELA

  

W studiu spotkali się: Krzysztof Szczepanik – prowadzący audycję oraz uczestnicy Marcin Kostrzewski, Sebastian Staszak, Sławomir Barasiński, Jarosław Bartczak. Wszyscy wymienieni wykonują zawód mierniczego, natomiast obecny i komentujący w studiu Bogdan Zieliński jest naszym sympatykiem borykającym się już 20 lat z ,,bierutowskim,, prawem geodezyjnym.

    Na wstępie, w ramach ciekawych wydarzeń minionego tygodnia, Marcin Kostrzewski zwrócił uwagę na fakt powrotu geodezji jako dziedziny nauki i związaną z tym nadzieję na poprawę rangi naszego zawodu. Natomiast Sławomir Barasiński omówił wyrok  łódzkiego sądu w sprawie rozgraniczenia w kontekście poniesionych kosztów  związanych  z przeprowadzeniem całej procedury rozgraniczeniowej.

      Głównym jednak  tematem tego wydania programu była sprawa kary nałożonej  przez UODO za wielokrotne  naruszenie przepisów przez byłego GGK Pana Waldemara Izdebskiego. Sprawą zainteresowała się Redakcja i skierowała do Rzecznika UODO pytania dotyczące szczegółów w powyższej sprawie. Z obszernej prezentacji Leszka Piszczka wynika, że były GGK dwukrotnie  został ukarany kwotą 100 tys. zł. Raz w 2020 r. a następnie w 2022 r. czyli łącznie kwotą 200 tys zł. Ukarany były GGK odwołał się do WSA a Sąd przyznał rację UODO stwierdzając, że GGK będąc osobą publiczną nie zna i nie stosuje przepisów prawa i wielokrotnie naruszył przepisy o ochronie danych osobowych. Z przedstawionej prezentacji dodatkowo wynika ponadto, że przez 4 lata  nieuprawniony podmiot gospodarczy miał dostęp do zbiorów danych i usług GUGiK-u. Czyn taki nosi znamiona przestępstwa wynikającego z art. 269a kk. Dyskusja tocząca się na żywo w  studiu wokół przedstawionego wątku skupiła się na tym czy ktoś powiadomił organy ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez GGK oraz czy sprawiedliwym jest, że  nałożone przez UODO kary płaci organ czyli my, podatnicy a nie osobiście ukarany urzędnik.

Naruszenie-danych-osobowych-przez-Glownego-Geodete-Kraju2

      W dalszej części programu omawiany był  ciąg dalszy sprawy Żywca i perypetie mierniczego Sebastiana Staszaka. Sekretarz redakcji Krzysztof Szczepanik przedstawił na antenie swoją rozmowę z Rzecznikiem Prasowym Starostwa Powiatowego z Żywca. Warto się z nią zapoznać i wyrobić sobie własne stanowisko  w poruszanej sprawie. Wobec rozbieżnych poglądów jakie mają urzędnicy Starostwa a  mierniczy Sebastian Staszak (którego merytoryczne stanowisko popiera Redakcja) prawdopodobnie ,,ciąg dalszy nastąpi” bowiem pokrzywdzony Pan Sebastian zdecydowany jest  bronić, przy wsparciu ,,Kawy z mierniczym” swoich racji. Jest to kolejny przykład stosowania tzw. prawa powiatowego przez organ administracji geodezyjnej i próba podporządkowania przedsiębiorcy geodezyjnego niejasnym zasadom.

     Zapraszamy na kolejną 78 edycję programu w dniu 06.11. 2022 r. godz. 10.00. U nas wszystko na żywo, dużo ciekawych tematów, emocjonalne komentarze i co najważniejsze bez cenzury !

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *