78 WYDANIE TYGODNIKA MIERNICZO-GEODEZYJNEGO 06-11-2022 GODZINA 10 NIEDZIELA

       Punktualnie o godz. 10:00, w dniu 06.11. 2022 r. w studiu  „Kawy z mierniczym” spotkali się: Krzysztof Szczepanik – prowadzący – mierniczy z Piotrkowa Trybunalskiego woj. Łódzkie, Leszek Piszczek – redaktor naczelny – mierniczy z Wolbromia woj. Małopolskie, Waldemar Tomasz Czarnecki – mierniczy z Lipna woj. Kujawsko – Pomorskie, Sebastian Staszak – mierniczy z Mikołowa woj. Śląskie, Bogdan Zieliński – komentator i sympatyk naszych idei i działań, Jarosław Bartczak – mierniczy z Aleksandrowa Kujawskiego woj. Kujawsko – Pomorskie oraz Renata i Jacek Panchyrz – mierniczowie z Dąbrowy Górniczej woj. Śląskie.

TEMATY MINIONEGO TYGODNIA

Temat ciekawych wydarzeń minionego tygodnia przedstawił jak zwykle Leszek Piszczek wymieniając: waloryzację stawek opłat za korzystanie z materiałów Pzgik, zapowiedź powstania nowych stacji referencyjnych oraz zaprezentował pismo Starostwa w Olkuszu zalecające stosowanie liczbowych oznaczeń atrybutów pkt. granicznych w zamian za słowne określenie  ,,ustalony” lub ,,nieustalony”.

ZŁOŻENIA ZAWIADOMIENIA DO PROKURATURY

Na koniec włączył się w ten wątek Prowadzący, podając informację od Głównej Geodety Kraju dotyczącą edycji 77 odcinka a mianowicie – udostępnienia nieuprawnionym podmiotom korzystania z danych znajdujących się na  serwerach Pzgik.

Pani Alicja Kulka p.o. GGK poinformowała, że złożono w tej sprawie doniesienie do organów ścigania i sprawa jest w toku rozpatrywania. W tej kwestii wypowiadali się uczestnicy programu a wygłaszane opinie były jednoznacznie negatywne w stosunku do firmy – włamywacza, która przez 4 lata korzystała z serwerów ZSIN oraz PZGiK i usług. Stwierdzono, że  odpowiedzialne osoby muszą być ukarane.

NIEKOŃCZĄCA SIĘ OPOWIEŚĆ

          Następnie Sebastian Staszak zreferował ciąg dalszy swojej ,,sprawy Żywca”.  Zaprezentował decyzję administracyjną wydaną przez Starostę w sprawie odmowy przyjęcia operatu technicznego do zasobów. Omówił jej niejasną, niezrozumiałą treść z zakresie merytorycznym, w szczególności w kwestii przekazania przedmiotowego operatu, który został przesłany i już od kilku miesięcy znajduje się na serwerach Starostwa w Żywcu. Również w tym temacie odbyła się dyskusja w studiu a  widzowie szeroko komentowali poruszony wątek.

ZGŁOSZENIE PRACY NARZĘDZIE TERRORU PRZEDSIEBIORCY

    Zgłaszanie prac jako siła nacisku – główny temat tego wydania szczegółowo opracował i omówił Leszek Piszczek na przykładzie zgłoszenia uzupełniającego w Opocznie. Dzieje tego zgłoszenia są zadziwiające. Otóż pracownica Starostwa Pani Joanna Orłowska odmówiła biegłemu sądowemu Krzysztofowi Szczepanikowi przyjęcia zgłoszenia uzupełniającego, tym samym udostępnienia niezbędnych materiałów potrzebnych do rzetelnego wykonania  zlecenia. Zablokowała więc dalsze prace mierniczego  wykonywane na potrzeby postępowania sądowego uzasadniając to swoją błędną interpretacją prawa. Leszek Piszczek analizując podczas programu tą sprawę pod względem przepisów prawa wypunktował wszystkie błędy jakich dopuściła się Pani Joanna Orlińska. Przedstawione argumenty Redaktora Naczelnego są przejrzyste, logiczne, potwierdzają  zarazem manipulacje prawne jakie zastosowała pracownica Starostwa w Opocznie by odmówić przyjęcia zgłoszenia uzupełniającego i przygotowania materiałów. Następnie Krzysztof Szczepanik odniósł się do problemu, który osobiście jego dotyczy i wezwał organ w Opocznie do zweryfikowania błędnego stanowiska i załatwienia zgodnie z prawem jego sprawy. 

W toczącej się później dyskusji całe gremium w studiu wyraziło  oburzenie wobec takich nagannych praktyk i kategorycznie sprzeciwili się stosowaniu podobnych działań w innych Starostwach. 

PODSUMOWANIE

      Podsumowanie było bardzo smutne wobec przedstawionych wątków. Zwrócono się do środowiska mierniczych geodezyjnych z apelem o solidarność i wspieranie się nawzajem w sporach z organami administracji geodezyjnej.

 Redakcja zaprasza serdecznie do oglądania i uczestnictwa w 79 odcinku ,,Kawy z mierniczym”. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *