79 WYDANIE TYGODNIKA MIERNICZO-GEODEZYJNEGO 13-11-2022 GODZINA 10 NIEDZIELA

79 wydanie tygodnika geodezyjno-mierniczego,, Kawa z mierniczym,,

         13 listopada 2022 r. w studiu zgromadzili się: Krzysztof Szczepanik – prowadzący program, Leszek Piszczek -redaktor naczelny czuwający nad treścią każdej  edycji programu, Bogdan Zieliński – niezawodny w swoich ocenach, Sebastian Staszak – mierniczy z wieloletnim stażem, Sławomir Barasiński – mierniczy walczący z absurdami w geodezji, Waldemar Czarnecki – mierniczy niepokorny.

         Po prezentacji uczestników i powitaniach audycję otworzył Leszek Piszczek przedstawiając w stałym kąciku ,,Co zdarzyło się ciekawego w minionym tygodniu”  parę tematów. Były to: ukazanie się 2 egzemplarza kwartalnika ,,Informator GUGiK” oraz sprawy Świerklańca i Czarnkowa. W pierwszej kolejności omówił szczegółowo treść ,,Informatora”.

Informator_GGK-nr-2__publ_10_11_2022-popr

Następnie  eksperci odnieśli się do poruszonych w kwartalniku kwestii, między innymi narad koordynacyjnych, waloryzacji opłat geodezyjnych, planowanych warsztatów geodezyjnych, bazy BDOT oraz geoidy.

       Kolejnym tematem było ogłoszenie konkursu  przez gminę Świerklaniec na wskazanie znaków granicznych określonych działek. Okazało się, że przetarg wygrał oferent, który  czynność wskazania 13 – tu znaków granicznych wycenił na kwotę 200 zł !!!

Według Redakcji to skandal ! Oczywiście komentarze zgromadzonych w studiu były krytyczne zarówno co do zasad i wymogów konkursu ogłoszonego przez Gminę jak również ceny za wykonanie usługi. Nasuwa się więc pytanie, czy nie naruszono tu Ustawy o nieuczciwej konkurencji? 

       Następnie omawiana była sprawa Czarnkowa i dotyczyła negatywnego protokołu weryfikacji. Temat ten był szeroko komentowany na forum internetowym, gdzie wypowiadał się sam zainteresowany twierdząc, że zażądano od niego by całość opracowania przekazał jako bazę BDOT 500 pomimo, że Czarnków do dziś nie prowadzi takiej bazy.

Po czym w komentarzach poruszano temat zasadności prowadzenia tej bazy w kontekście jej aktualności i wielu błędów ujawnionych w jej treści. Zaprezentowano przykład takiej właśnie błędnej mapy a jej usterki omówił Waldemar Czarnecki.

      W podsumowaniu  uczestnicy programu zwrócili ponownie uwagę na błędy z zasobie, które powoduje w dużej części baza BDOT, kwestie cen na rynku geodezyjnym oraz wymuszenie  konkurowania na tym rynku z Państwem( BDOT), gdzie już na początku mierniczy jest na straconej pozycji.
  Na zakończenie Krzysztof Szczepanik podziękował wszystkim darczyńcom dzięki którym może funkcjonować ,,Kawa z mierniczym”  zachęcając do dalszego wsparcia za pomocą platformy patronite.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *