81 WYDANIE TYGODNIKA MIERNICZO-GEODEZYJNEGO 27-11-2022 GODZINA 10 NIEDZIELA

      81 wydanie tygodnika mierniczo – geodezyjnego ,,Kawa z mierniczym” odbyło się jak zawsze w niedzielę, w dniu 27.11.2022 r. o godz. 10.00.

      Obecni w studiu byli: Krzysztof Szczepanik – red. prowadzący, Leszek Piszczek – red. naczelny, Waldemar Czarnecki, Sebastian Staszak, Rafał Rakusiewicz, Marcin Kostrzewski, Jarosław Bartczak, Sławomir Barasiński, (wszyscy wymienieni powyżej wykonują zawód mierniczego) oraz Bogdan Zieliński – niezawodny w swych celnych komentarzach nasz sympatyk.

      Po dokonanej prezentacji spotkanie rozpoczął Leszek Piszczek omawiając najważniejsze wydarzenia minionego tygodnia a były nimi: podpisane przez Premiera rozporządzenie w sprawie ZSIN, które zawiera niepokojące naszą branżę zapisy oraz listy nadesłane do Redakcji. 

       W następnej kolejności przedstawiono wywiad z Panem Dariuszem Andrzejewskim- mierniczym z Łomży, którego sprawa opisywana była na łamach miesięcznika ,,Geodeta”.

Krótki wywiad przeprowadzili Krzysztof Szczepanik oraz Sławomir Barasiński a tematem były okoliczności związane ze wznowieniem znaków granicznych jakie wykonał Pan Dariusz. Skompletowany w wyniku pracy operat techniczny został pozytywnie zweryfikowany i przyjęty do Podgik-u, jednak okazało się, że niezadowolona sąsiadka skierowała do sądu sprawę o naruszenie jej stanu posiadania, dodać należy że chodziło o jeden punkt graniczny.  Sąd sprawę oddalił ale Skarżąca zwróciła się do sądu apelacyjnego. Przeprowadzający wywiad dopytywali się o szczegóły sprawy poruszając kwestię odpowiedzialności zawodowej  za wykonaną pracę.

 Następnie w dyskusji toczącej się w studiu odniesiono się w komentarzach do aspektów i skutków prawnych jakie mogą dotyczyć mierniczego nawet po zakończeniu pracy. W nawiązaniu do powyższego tematu omówiono artykuł jaki ukazał się w prasie wolsztyńskiej. Autor opisuje utrudnienia prac mierniczych  przez byłych właścicieli nieruchomości. Otóż zastosowali oni taktykę zastraszania w postaci szczucia agresywnymi psami oraz oddanymi strzałami z broni palnej. Okazało się, że  uczestnicy programu również mieli takie niebezpieczne doświadczenia podczas wykonywania swoich prac terenowy, szczególnie przy pracach związanych z granicami.

     Kolejnym wątkiem programu były tzw pajączki. Problem z tym związany zreferował Rafał Rakusiewicz na swoim przykładzie. Ponieważ jego sprawa miała finał w sądzie, który przyznał  mu rację w kwestii zakresu zgłaszanych prac, uchylając decyzję Starosty Torunia.

Z kolei dalszy ciąg serialu pt. Żywiec – kontynuacja  opowiedział  Sebastian Staszak, który z niecierpliwością czeka na upragniony pozytywny finał.

      Na  koniec zaprezentowano filmik – ciekawostkę ze Starostwa w Tomaszowie Lubelskim, gdzie w pokojach obok siebie mieszczą się siedziby weryfikatora ze Starostwa oraz zaraz po sąsiedzku prywatnej firmy jego brata geodety. Pokoje nr 219 i nr 218 są więc w gestii rodzeństwa !

     Redakcja serdecznie dziękuje wszystkim za wpłaty i prosi o następne za pośrednictwem portalu patronite albowiem środki tam zgromadzone służą tylko na wsparcie techniczne i prawne ,,Kawy z mierniczym”.      

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *