84 WYDANIE TYGODNIKA MIERNICZO-GEODEZYJNEGO 18-12-2022 GODZINA 10 NIEDZIELA

        Ostatnie przedświąteczne spotkanie ,,Kawy z mierniczym” odbyło się 18.12.2022 r. jak zawsze o godz. 10.00. W studiu spotkali się  eksperci: Krzysztof Szczepanik, Leszek Piszczek, Sławomir Barasiński, Renata i Jacek Panchyrz, Bogdan Zieliński, Jarosław Bartczak oraz gość z Kołobrzegu – Robert Pirowicz.

       Na początku przeglądu tygodnia dokonał redaktor naczelny Leszek Piszczek zwracając uwagę na spotkanie pełniącej obowiązki GGK Pani Alicji Kulki  z przedstawicielami WINGiK-ów i spodziewanymi skutkami  tego spotkania oraz wznowienia prac Zespołu Roboczego ds. Geodezji i Budownictwa  działającego w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i  Średnich Przedsiębiorców.

Uczestnicy spotkania odnieśli się krótko w swoich wypowiedziach do wspomnianych wydarzeń, a w kwestii wznowienia  prac zespołu ds geodezji i budownictwa wyrazili nadzieję na pozytywne efekty wynikające z prac zespołu dla mierniczych geodezyjnych. 

 Głównym  tematem audycji był protokół weryfikacyjny jaki otrzymał Robert Pirowicz wykonujący  pracę  geodezyjną na terenie powiatu Kołobrzeg.

4-Protokol-weryfikacji-01-12-2022

Pan Robert pokrótce omówił swój problem związany z wykonaną pracą prezentując przy tym przedmiotowy protokół weryfikacji. Zdumienie zgromadzonych w studiu wzbudził fakt etapowania procesu weryfikacji w Kołobrzegu oraz zasilania bazy powiatowego geoportalu wynikami prac bez zakończenia procesu weryfikacji pozytywnym protokołem. 

Taki proceder bowiem może skutkować sprzedażą niezweryfikowanych a tym samym niewiarygodnych danych z powiatowego zasobu geodezyjnego. Odrębne wątpliwości wzbudziła treść protokołu weryfikacji i powołane w nim podstawy prawne. Na ten temat dyskusja w studiu toczyła się w gorącej atmosferze i zakończyła się kolejnym już stwierdzeniem, że służba geodezyjna nadużywa władzy względem geodety – mierniczego, który by udowodnić  słuszność swojego stanowiska oraz rzetelność wykonanej pracy musi przejść swoistą drogę przez mękę, często kończącą się w sądzie. Przykro stwierdzić, że do podobnych restrykcyjnych działań powiatowej służby  geodezyjnej przyczyniają się szkolenia przeprowadzane przez GUGiK.

     Na zakończenie Redakcja zaprosiła na specjalne świąteczne wydanie “Kawy z mierniczym”  w dniu 25.12. 2022 r. podczas którego zaprezentowane będą świąteczne życzenia dla całej rzeszy mierniczych geodezyjnych.  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *