90 WYDANIE TYGODNIKA MIERNICZO-GEODEZYJNEGO 22-01-2023 GODZINA 10 NIEDZIELA

90. wydanie tygodnika „Kawa z mierniczym” 29.01. 2023 r. godz. 10.00.

       Udział w programie wzięli: Krzysztof Szczepanik, Leszek Piszczek, Bogdan Zieliński, Sebastian Staszak, Renata i Jacek Panchyrz i Jarosław Bartczak. Każdy z widzów i sympatyków programu  zna sylwetki wymienionych osób, więc nie trzeba ich bliżej przedstawiać.

       Tym razem głównym tematem była planowana przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii zmiana Rozporządzenia w sprawie organizacji i prowadzenia zasobu geodezyjno – kartograficznego. Ministerstwo rozesłało do stowarzyszeń i organizacji geodezyjnych projekt tego Rozporządzenia w celu zaopiniowania proponowanych zmian.

Właśnie podczas trwania programu uczestnicy dokonali analizy treści poszczególnych zmian oraz oceny uzasadnienia  sporządzonego przez ustawodawcę do w/w projektu. Najważniejszą, a być może jedyną przyczyną, zmiany przedmiotowego Rozporządzenia, był określony w § 19 termin dotyczący cyfryzacji zasobu geodezyjno – kartograficznego, który upłynął 31.12.2022 r. Na dowód czego, w uzasadnieniu czytamy, że 

ponieważ część starostw nie wywiązała się z obowiązków pełnej cyfryzacji zasobu do określonego w Rozporządzeniu terminu 31.12. 2022  r. należy dokonać zmiany tegoż aktu prawnego.

Niewątpliwie  część starostw nie wprowadziła pełnej cyfryzacji, wiemy to z doświadczeń zawodowych ale czy jest to wystarczający powód do zmiany Rozporządzenia?

Zdaniem uczestników audycji na pewno NIE! Nie można bowiem pod dyktando starostw i to nie przestrzegających prawa zmieniać to prawo, niejako w ten sposób promować takie naganne praktyki. Zdaniem dyskutantów władze państwowe, czyli  Ministerstwo i inne organy np. WINGiK -ki  odpowiedzialne za resort geodezji, powinny piętnować te starostwa a nawet przykładnie ukarać za nieprzestrzeganie przepisów prawa.

Jest to kolejny przykład jak wybiórczo i niesprawiedliwie  są w naszej branży stanowione, przestrzegane i egzekwowane zapisy w prawie. Mierniczy – geodeta wykonujący swoje obowiązki musi spełniać każdy wymóg prawa nakładany na niego ustawicznymi zmianami przez ustawodawcę.  Natomiast organy administracji geodezyjnej mogą opieszale albo wcale nie wdrażać dotyczące ich zapisy w prawie i nie ponosząc  z tego tytułu żadnych konsekwencji. 

Pytanie zasadnicze, gdzie tu jest równość podmiotów  i czy to jest praworządność?

     Uczestnicy programu jednogłośnie i zdecydowanie wyrazili sprzeciw wobec opisanych działań zarówno organów Państwa jak i organów samorządowych. Idąc tą drogą Władza pogłębia chaos prawny oraz zapaść w dziedzinie geodezji, ponadto powoduje spadek szacunku do systemu prawnego obowiązującego w naszej branży. Czas najwyższy na zmiany systemowe, o których Ministerstwo i GUGiK nie chcą, ku naszemu zdumieniu, słyszeć.  

   Zapraszamy na kolejne 91 wydanie ,,Kawy z mierniczym”. Jak zawsze na żywo czekają ciekawe tematy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *