91 WYDANIE TYGODNIKA MIERNICZO-GEODEZYJNEGO 05-02-2023 GODZINA 10 NIEDZIELA

91 wydanie „Kawy z mierniczym” niedziela 05.02.2022 r. godz. 10.00

     Głównym tematem dyskusji  w studiu był raport z kontroli jaką przeprowadził NIK w sprawie cyfryzacji i modernizacji Ewidencji gruntów i budynków na szczeblu powiatowym. 

Udział w debacie wzięli: Krzysztof Szczepanik, Leszek Piszczek, Sławomir Barasiński, Marcin Kostrzewski, Renata i Jacek Panchyrz, Władysław Baka, Sebastian Staszak, Bogdan Zieliński oraz Waldemar Czarnecki. Jak widać po frekwencji temat spotkał się ze szczególnym zainteresowaniem.

     Aby rozpocząć merytoryczną dyskusję w pierwszej kolejności  zaprezentowano posiedzenie  sejmowej Komisji ds Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Najwyższa Izba Kontroli oprócz starostw kontrolowała również GUGiK i GGK w kontekście przeprowadzonych modernizacji i wdrażania cyfryzacji. NIK stwierdził nierzetelne sprawozdania starostw dot. przedmiotu kontroli oraz pomimo, że proces cyfryzacji i modernizacji EGiB trwa już 20 lat zadanie nadal nie jest zakończone, ma wiele braków i błędów. Należy podkreślić, że dotychczas wydano na ten cel 397 milionów zł. z mizernym skutkiem to wg NIK potrzeba jeszcze dodatkowo 5,3 miliarda złotych by osiągnąć zakładany i zadowalający efekt zadania. Natomiast GUGiK zamiast dokonać analizy i podsumowania działań starostw w odniesieniu do przeprowadzanych prac modernizacyjnych i procesów cyfryzacji EGiB skoncentrował się na rozbudowywaniu systemów teleinformatycznych. NIK wydała ocenę negatywną modernizacji EGiB w kontekście starostw. Równie negatywnie oceniono kontrolne działania GGK. Zdaniem NIK przyczynami takiego stanu rzeczy jest niska jakość wiedzy i umiejętności kadr na szczeblu samorządowym oraz niewystarczające nakłady finansowe. Następnie głos zabrał przedstawiciel Związku Powiatów Polskich, który zgodził się z negatywną oceną NIK wskazując jako główną przyczynę niskie uposażenie Geodetów Powiatowych odpowiedzialnych za kontrolowaną prace. Według Pana Przemysława Matysiaka geodeci powiatowi pobierają miesięczne  wynagrodzenie na poziomie 2800,00 złotych.

      Po zapoznaniu się z relacją z Komisji sejmowej uczestnicy audycji, aby zweryfikować podane tam argumenty,  przeanalizowali zestawienie sporządzone przez Redakcję  o faktycznych dochodach geodetów powiatowych, które są podawane w oficjalnych oświadczeniach majątkowych.

WYNAGRODZENIA-POWIATY

Przedstawione dane nijak się mają do kwoty 2 800,00 zł. oscylują bowiem w przedziale między 6 tys zł – 17 tys zł. Średni miesięczny dochód  Geodety Powiatowego  wyliczony z zaprezentowanych wiarygodnych danych wynosi ok. 8,900 zł. W ten sposób udowodniono, że również do Komisji sejmowych  trafiają mijające się z prawdą informacje o wysokości zarobków ważnych urzędników powiatowych. 

    Każdy zainteresowany wyżej opisanym  tematem może zapoznać się całą  treścią zawartą w 91 wydaniu ,,Kawy z mierniczym” i wyrobić sobie zadanie w kwestii omawianych wątków.  

    Redakcja serdecznie zaprasza do kontaktu w sprawach nurtujących środowisko mierniczych, geodetów oraz każdego kto ma problemy z własnością nieruchomości. Zapraszamy również do obejrzenia następnego 92 odcinka ,,Kawy z mierniczym” jak zawsze w niedzielę godz. 10.00.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *