93 Wydanie Tygodnika Mierniczo-Geodezyjnego 19-02-2023

93 wydanie ,,Kawy z mierniczym,, 19.02.2023 r.

     Audycja poświęcona była dwóm tematom czyli telenoweli pt ,,Starostwo w Żywcu,, – ciąg dalszy oraz omówieniu skutków szkolenia jakie przeprowadził GUGiK w zakresie podziałów nieruchomości. 

W programie udział wzięli oraz  zarazem komentowali: Krzysztof Szczepanik, Leszek Piszczek, Marcin Kostrzewski, Sebastian Staszak, Waldemar Czarnecki, Sławomir Barasiński, Bogdan Zieliński oraz Robert Pirowicz.

       Na wstępie Krzysztof Szczepanik nawiązał do poprzedniego 92 wydania “Kawy z mierniczym” i przedstawił pisemną odpowiedź Rzecznika Prasowego Wojewody Wielkopolskiego dotyczącą prowadzenia działalności gospodarczej od 2003 r. do stycznia 2023 r. czyli do chwili kiedy Pan Paweł Białak został z delegatury w  Lesznie przeniesiony do Poznania  i mianowany Wielkopolskim WINGiK -em. Argumentacja Wielkopolskiego Rzecznika nie przekonała uczestników programu, wzbudziła jedynie niesmak wobec tolerowania, co najmniej nieetycznego postępowania Pana Inspektora przez jego zwierzchników.

        Następnie Sebastian Staszak przedstawił treść Decyzji Starosty w Żywcu umarzającej postępowanie administracyjne  w sprawie zmiany użytku na całej działce co było podstawą do odmowy przyjęcia operatu technicznego do zasobu geodezyjnego. Zdaniem  weryfikatora użytek B powinien być określony tylko na części  działki.   Starosta stwierdził, że ponieważ projekt zagospodarowania terenu nie ma zaznaczonych granic użytku B to mierniczy nie łamiąc prawa może  określić zakres użytku na podstawie stanu faktycznego na gruncie.

Leszek Piszczek komentując tę sprawę przytoczył orzeczenie Sądu w Gliwicach w którym są określone niezbędne dokumenty do przeprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków. Podsumowaniem dyskusji w tym temacie było stwierdzenie, że zawiłość przepisów prawa powoduje chaos w pracach skutkujących zmianami w klasyfikacji użytków. 

       Drugim omawianym wątkiem był wpis Pani Anny Stępień na jednym z forów mierniczych. Sprawa dotyczyła prawidłowej nazwy mapy z projektem podziału sporządzonej na podstawie “specustawy drogowej”. W jednym ze starostw weryfikator stwierdził, że na szkoleniu przeprowadzonym przez GUGiK, według osoby prowadzącej szkolenie, mapa ta ma mieć nazwę “Inna mapa do celów prawnych” i takiego nazewnictwa należy używać, również przy zgłoszeniu pracy. Oczywiście stanowisko weryfikatora  przedstawione w protokole weryfikacji, w którym właśnie powoływał się na interpretację przepisów dokonaną  przez panią Agatę Cieślińską – Główny Specjalista do spraw: nadzoru i kontroli w Wydziale Nadzoru i Kontroli, Departament Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej  w GUGiK wzbudziło sprzeciw zgromadzonych w studiu. Dyskusja udowodniła, że temat jest aktualny i tak się dzieje  po prawie każdych szkoleniach służby geodezyjnej lecz tym razem stanowisko dotyczące nazewnictwa  map z projektem podziału  przedstawione przez Panią Agatę Cieślińską jest całkowicie błędne.

     Redakcja serdecznie zaprasza na 94 wydanie ,,Kawy z mierniczym”, prosimy o komentarze na żywo w trakcie audycji oraz kontakt w sprawie tematów, które Państwa interesują i którymi powinna  zająć się Redakcja. Do zobaczenia i usłyszenia 26.02.2023 r. godz. 10.00.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *