96 Wydanie Tygodnika Mierniczo-Geodezyjnego 12-03-2023

        96 wydanie “Kawy z mierniczym” poświęcone głównie było omówieniu spotkania przedstawicieli Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Geodetów z Ministrem Piotrem Uścińskim odpowiedzialnym min. za resort geodezji w Ministerstwie Rozwoju i Technologi. 

       W studiu obecni byli Krzysztof Szczepanik, Sławomir Barasiński, Waldemar Czarnecki, Bogdan Zieliński, Jacek Panchyrz, Robert Pirowicz, Marcin Kostrzewski oraz Redaktor Naczelny Leszek Piszczek.

       Na wstępie, przeglądu wydarzeń minionego tygodnia dokonał Leszek Piszczek omawiając jako pierwszą jedną z uwag zawartą w protokole weryfikacyjnym w kontekście jej zasadności i kompletności, następnie wspomniał o Konferencji w Ustroniu w której udział wzięli p.o.  GGK Pani Alicja Kulka, niektórzy WINGiK-owie oraz kilku naukowców. Konferencja ta była przedsięwzięciem komercyjnym a koszt udziału w niej wahał się między 1200 zł – 1600 zł. W tym temacie odbyła się krótka dyskusja pod kątem czy przedstawiciele służby geodezyjnej sami ponosili koszty udziału czy może pokrywał je urząd w którym pracują. 

       W następnej kolejności Jacek Panchyrz zreferował przebieg spotkania z ministrem Piotrem Uścińskim, w którym z ramienia OZZG wzięli udział jeszcze Marcin Kostrzewski i  Waldemar Czarnecki. Do spotkania doszło dzięki zaangażowaniu w nasze sprawy Pana posła Roberta Warwasa, który był właściwie jego organizatorem. Wszyscy trzej uczestnicy delegacji OZZG zgodnie podkreślali wagę tego pierwszego spotkania, na którym zarówno Pan Minister  jak i delegaci mieli możliwość przedstawienia swoich stanowisk w kluczowych sprawach. W niektórych tematach były to zbieżne stanowiska, natomiast tam gdzie były różne punkty widzenia problemów doszło do wyjaśnień i szerszego naświetlenia tematu. Należy podkreślić konieczność dalszych spotkań z przedstawicielami Ministerstwa ponieważ w ciągu godziny brak było czasu na poruszenie całości tematu wymagającego omówienia. Wrażenia po zakończeniu wizyty w Ministerstwie są jak najbardziej pozytywne i Zarząd OZZG ma nadzieję na kontynuację takiej formy spotkań nawet w szerszym gronie.

Następnie odbyła dyskusja podczas, której dopytywano o szczegóły spotkania  oraz podziękowano Panu Posłowi Robertowi Warwasowi, ponieważ bez jego wsparcia do spotkania by nie doszło. Podziękowano również Panu Ministrowi za poświęcony cenny czas przedstawicielom OZZG.  

      Na zakończenie programu Krzysztof Szczepanik w imieniu Redakcji zaprosił wszystkich naszych sympatyków oraz mierniczych na II Spotkania Tumskie do Tumu koło Łęczycy w dniach 14,15,16   kwietnia 2023 r.     

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *