KTO PONOSI KOSZTY OPŁAT GEODEZYJNYCH?

PODMIOTY USŁUG GEODEZYJNYCH CZY INWESTORZY

Według wypowiedzi na posiedzeniu PRGiK z 17 marca 2022 r. Waldemara Izdebskiego Głównego Geodety Kraju koszty opłat są przenoszone na Inwestorów:

Jak mnie uczono (w PRL-u)

Jednak jest inaczej. Ceny usług geodezyjnych z roku na roku po uwzględnieniu inflacji stoją nominalnie w miejscu a więc podwyżka opłat wprowadzona lipcową nowelizacją z 2020 r. przeniosła się na firmy geodezyjne pomniejszając o 40 mln PLN dochody geodetów uprawnionych prowadzących działalność gospodarczą.

A to dowód.

stagnacja-cen-uslug-geodezyjnych-i-mierniczych