Patronite

Link do naszego profilu na 

Od 2014 r. Geodezja Polska została przepoczwarzona z zawodu inżynierskiego do zawodu… gdzie sprawy techniczne są tylko tłem dla prawnych decyzji urzędników. Efekt zlecony przez Klienta już prawie od 8 lat nie zależy od Technika i Inżyniera, lecz od stanowiska prawnego urzędnika ze Starostwa, który nie musi posiadać nawet wykształcenia geodezyjnego, nie mówiąc już o uprawnieniach zawodowych. Dlatego aby pomóc Mierniczym* i Geodetom* chcemy powołać przy redakcji SZTAB PRAWNY gdzie za pieniądze z Patronite chcemy opłacać opinie i usługi radców prawnych i adwokatów, tak by można było nawiązać równą WALKĘ z, w większości przypadków, niekompetentną Administracją Geodezyjną.


*Mierniczy – osoba wykonująca zawód zaufania publicznego w MIERNICTWIE czyli Geodezji Niższej, która zajmuje się pomiarami i opracowaniami na płaszczyźnie (xy) + wysokość (h) w obszarze do 750 km2.
*Geodeta – osoba wykonująca zawodowo wyłącznie czynności, które nie spełniają warunków zawodu zaufania publicznego (np. edycja map) w tym zadania z Geodezji Wyższej  dla których powierzchnią odniesienia nie może być płaszczyzna pozioma
.