104 Wydanie Tygodnika Mierniczo-Geodezyjnego 07-05-2023

       104 wydanie ,,Kawy z mierniczym” jak zwykle odbyło się w niedzielę 07 maja 2023 r. o godz. 10.00.

Prowadzący program Krzysztof Szczepanik dokonał prezentacji uczestników, którymi byli Leszek Piszczek, Sławomir Barasiński, Marcin Kostrzewski oraz Bogdan Zieliński.

        Przegląd tygodnia przedstawił jak zawsze Leszek Piszczek a najważniejszym wydarzeniem i zarazem niespodzianką okazało się przejęcie miesięcznika “Geodeta” i portalu “geoforum” przez spółkę Geosystem. Jak prawie wszyscy wiemy  współwłaścicielem “Geosystemu” jest były GGK Pan Waldemar Izdebski, możemy więc mieć uzasadnione obawy o bezstronność tych mediów. Czas pokaże czy nasze obawy były słuszne.

       Następnie Krzysztof Szczepanik zaprezentował krótki, własnoręcznie nakręcony filmik, który powstał podczas pobytu na Sycylii. Na filmiku widać tablicę budowy, na której obok  informacji o budowie widnieje imię i nazwisko mierniczego obsługującego tą inwestycję. W krótkich słowach opowiedział wrażenia z pobytu we Włoszech, gdzie przepisy wymagają umieszczania danych osób odpowiedzialnych na wszystkich tablicach budowy, wynika z tego  że mierniczy – geodeta jest pełnoprawnym uczestnikiem procesu budowlanego. Fakt odmiennego niż w Polsce prawa geodezyjnego mającego swój rodowód w 1927 r. ma decydujący wpływ na ugruntowaną pozycję geodety – mierniczego we Włoszech. W Polsce natomiast funkcjonuje pojęcie wykonawcy i brak jest definicji naszego zawodu. Sytuacja taka przyczynia się do degradacji naszego zawodu, za przykład może służyć brak dostępu do Ksiąg Wieczystych czy właśnie określanie nas wykonawcami. Wszystkie te czynniki spowodowały pozbawienie godności i prestiżu przynależnych  nazwie i zawodowi “mierniczy”. Uczestnicy podczas dyskusji zauważyli przepaść między uwarunkowaniom prawnymi prac we Włoszech a systemem prawnym w jakim muszą pracować mierniczowie w naszym kraju. Konkluzja z dyskusji wynikła następująca: bez uznania  zawodu jaki wykonujemy za zawód zaufania publicznego, bez ustawy o naszym zawodzie sytuacja w branży nie poprawi się i będzie ulegał dalszej degradacji.

       Na koniec audycji Redakcja serdecznie zaprasza na  środowe ,,Rozmowy z mierniczym” o godz. 21.00 oraz na niedzielne 105 wydanie ,,Kawy z mierniczym”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *