105 Wydanie Tygodnika Mierniczo-Geodezyjnego 14-05-2023 Starcie tytanów Wingik vs. GGK

“Starcie tytanów WINGiK kontra GGK” intrygujący tytuł 105- tego wydania ,,Kawy z mierniczym”.

       14.05.2023 r. w studiu, by zmierzyć się  z wyjaśnieniem znaczenia tytułu tego odcinka, zjawili się: Krzysztof Szczepanik, Leszek Piszczek, Bogdan Zieliński, Sławomir Barasiński, Robert Pirowicz, Sebastian Staszak, Łukasz Zacharczuk.

       Tradycyjnie przeglądu wydarzeń minionego tygodnia dokonał Leszek Piszczek, kolejno wymienił: wywiad rzeka  jakiego udzielił  były GGK Waldemar Izdebski  portalowi Geoforum w dn. 12.05 2023 r., następnie audycja ,,Zrozumieć Rynek “ której autorem i prowadzącym jest  Adam Sojka – redaktor ekonomiczny. Audycja w formie wywiadu pod tytułem “Geodeta zawód obarczony błędem”, w której reprezentowali  środowisko mierniczych Sławomir Barasiński oraz Marcin Kostrzewski wywarła duże zainteresowanie w przestrzeni medialnej. Równie ważnym  wydarzeniem było pismo GGK rozesłane do wszystkich starostw w sprawie adresów jakie geodeci-mierniczowie powinni stosować przy zawiadomieniu stron. Ostatnim wątkiem omawianym w tym zakresie było udostępnione pismo Śląskiego WINGiK-a jakie wystosował do WSA w odpowiedzi na skargę mierniczego Sebastiana Staszaka.

  Wszystkie przedstawione powyżej tematy  spowodowały burzliwą dyskusję w studiu, uczestnicy wyrażali, często emocjonalnie, opinie na poruszane przez Redaktora Naczelnego wątki. Warto się z tymi opiniami zapoznać bowiem wyjaśniają wiele nurtujących nas wątpliwości co do kompetencji geodezyjnych organów.

W tym kontekście zaprezentowane były  3 fragmenty audycji ,,Zrozumieć Rynek”   poświęcony zagadnieniom geodezyjnym. Fragmenty te dotyczyły skali błędów występujących w ewidencji gruntow i budynkow, problemów związanych z weryfikacją oraz niefortunną nazwą geodety -mierniczego “wykonawcą prac geodezyjnych”. Ostatni fragment prezentował wypowiedź redaktora Adama Sojki (nie związanego w ogóle z branżą geodezyjną) na temat funkcjonowania naszego zawodu w obecnych warunkach prawnych i ekonomicznych w odniesieniu do zamierzeń inwestycyjnych.

 Krzysztof Szczepanik zwrócił również uwagę na naganny fakt użycia mema naszego autorstwa przez SGP w swoich publikacjach bez podania źródła pochodzenia.

Na koniec audycji zaprezentowano pierwsze wydanie “Kawy z mierniczym” zaznaczając przy tym proces rozwoju programu w tekście wkroczenia w 3 rok emisji “Kawy z mierniczym”. Redakcja zaprasza serdecznie na środowe ..Rozmowy z mierniczym,, oraz na następny 106 odcinek ,,Kawy z mierniczym,,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *