102 Wydanie Tygodnika Mierniczo-Geodezyjnego 23-04-2023 CZY ISTNIEJE EKONOMIA W GEODEZJI REDAKTOR ADAM SOJKA

          102 wydanie ,,Kawy z mierniczym” zgromadziło w studiu liczne grono ekspertów a gościem specjalnym był redaktor Adam Sojka -specjalista od spraw ekonomicznych. Właśnie z tego powodu warto obejrzeć ten odcinek, bowiem Pan Redaktor przedstawił swój punkt widzenia branży geodezyjnej z perspektywy praw ekonomii.

          Udział w audycji wzięli: Krzysztof Szczepanik, Leszek Piszczek, Sławomir Barasiński, Rafał Rakusiewicz, Bogdan Zieliński, Sebastian Staszak, Waldemar Czarnecki,  Robert Pirowicz. Wszyscy wymienieni to mierniczowie oprócz Bogdana Zielińskiego, któremu należy się tytuł ,,honorowego mierniczego ,, oraz oczywiście Pan Adam Sojka, który mimo natłoku zajęć znalazł czas na udział w ,,Kawie z mierniczym,,

          Przeglądu tygodnia dokonał jak zawsze Leszek Piszczek. Jako ważne wydarzenie wymienił  między innymi pierwsze posiedzenie nowo powołanej Państwowej Rady Geodezyjnej. Następnie wirtualnie wręczono Redaktorowi Naczelnemu podziękowania w formie dyplomu za pomoc przy organizacji II Tumskich Spotkań Mierniczych. Po czym przystąpiono do omawiania głównego tematu audycji czyli tzw. “pajączków”. Wprowadzenia dokonał Leszek Piszczek przypominając wcześniejsze wydarzenia i genezę całego problemu z jakim zmaga się mierniczy Rafał Rakusiewicz od 2021 r. Z powodu następnej decyzji Kujawsko – Pomorskiego WINGiK-ka sprawa, która pomimo pozytywnego rozstrzygnięcia przez sąd, dla  mierniczego Rafała Rakusiewicza nabrała po raz kolejny niekorzystnego biegu. Upór WINGiK-ka pozbawiony racjonalnych przesłanek, który ma odzwierciedlenie w treści i argumentacji przedmiotowej decyzji skłonił uczestników programu do zdecydowanego protestu wobec, można rzec, sabotażowych działań Kujawsko -Pomorskiego organu. Pomimo orzeczeń WSA w Bydgoszczy wytykających  błędy  WINGIK -owi, ten dalej brnie w tą samą retorykę.  To po prostu katastrofa i jawne wykorzystanie swej niczym nie popartej władzy nad mierniczym. 

Korzystając z obecności Redaktora Adama Sojki poproszono go o komentarz w przedstawionej na antenie sprawie, lecz Pan Adam poprosił o naświetlenie całości problematyki i warunków prawnych w jakich zmuszony jest pracować mierniczy. Sławomir Barasiński wyczerpująco przedstawił całą procedurę obowiązków jakim musi się poddać mierniczy – geodeta by wykonać zleconą pracę oraz ewentualne dalsze kroki w przypadku negatywnego protokołu weryfikacji. Dopiero wtedy nasz Gość, rozumiejąc istotę problemu, mógł wypowiedzieć się w tej zawiłej materii. Pan Redaktor z ekonomicznego punktu widzenia negatywnie odniósł się do całej konstrukcji systemu geodezyjnego określając go jako niepotrzebnie biurokratyczny i w wyrażając podziw, że mierniczowie są w stanie w tych warunkach prawnych pracować. Redaktor Sojka zauważył i podkreślił niezwykle ważną rolę inwestora, który w tych zawiłych procedurach traktowany jest marginesowo, przez co narażony jest na straty finansowe. Pan Adam Sojka podał znakomity przykład notariatu, który gdyby musiał działać w warunkach prawnych jakie obowiązują w branży geodezyjnej i potencjalnego spowodowałby chaos na całym rynku inwestycyjnym. Redaktor również przyznał, że zawód mierniczego – geodety według niego jest zawodem zaufania publicznego i taki status jest nam przynależny.

      Na zakończenie padły deklaracje dalszych spotkań i rozmów w kwestiach ekonomicznych w działalności geodezyjnej. Następnie Krzysztof Szczepanik zaprosił  na środowe ,,Rozmowy z mierniczym”  o godz. 21.00.  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *