112 Wydanie Tygodnika Mierniczo-Geodezyjnego 02-07-2023 #3 SZKOLENIE GUGIK

W wydaniu, którego tematem przewodnim było omówienie kolejnej części szkolenia GUGiK, wzięli udział Sławomir Barasińki, Leszek Piszczek – redaktor naczelny, Sebastian Staszak, Bogdan Zieliński, Marcin Kostrzewski i prowadzący Krzysztof Szczepanik. Ze względu na fakt, że w 111 wydaniu Kawy nie było omówienia ostatniego tygodnia, tym razem Leszek zwrócił uwagę na najistotniejsze kwestie z przeciągu 14 dni.

Na początku zwrócił uwagę na publikację Waldemara Izdebskiego na geoforum.pl na temat aktualizacji danych PZGiK z wykorzystaniem formatu GML z 19 czerwca 2023 roku. Redaktor naczelny zwrócił uwagę przede wszystkim na oczywistą niejasność: dlaczego aktualizacją baz danych PZGiK obarcza się „wykonawców prac geodezyjnych”?

Z kolej 20 czerwca, również na geoforum.pl pojawiła się informacja, że 19 czerwca br. odbyło się posiedzenie Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej. Miało ono dotyczyć finansowanie i organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej” oraz celu, zakresu i procedury modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Niestety, przebieg tego posiedzenia nie został opublikowany.

Tego samego dnia opublikowano rozporządzenie zmieniające rozporządzenie  sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji. 

W dniach 21-22 czerwca miał miejsce Dzień Przedsiębiorcy 2023 w GUGiK – webinarium.

Wiemy również, że 21.06.2023 Petycja w sprawie zmiany art. 12 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) została w Sejmie skierowana do Komisji ds. petycji. Z jej treścią można się zapoznać m.in. na https://egeoforum.pl/petycja-w-sprawie-zmiany-art-12-ustawy-z-dnia-17-maja-1989-r-prawo-geodezyjne-i-kartograficzne-dz-u-z-2021-r-poz-1990-ze-zm/.

Wyżej wymienione tematy nie wyczerpują omówienia dwóch tygodni – o wszystkich można przeczytać na https://egeoforum.pl. – m.in. o mianowaniu pani Alicji Kulki na pełnoprawnego Głównego Geodetę Kraju. O rekrutacji na to stanowisko wiadomo – dzięki Sławomirowi i Krzysztofowi – jeszcze o jednym fakcie. Konkurentem pani Kulki był pan Sebastian Ptak, obecnie zajmujący stanowisko Geodety Miasta Gliwice oraz pan Waldemar Izdebski. Nie znamy tożsamości trzech pozostałych kandydatów.

Krzysztof zwrócił uwagę na program „Interwencja” Polsatu. Jeden z reportaży jest ściśle związany z problematyką poznaną w KawiezMierniczym: https://interwencja.polsatnews.pl/reportaz/2023-06-30/wymarzony-dom-musza-zburzyc-niewiarygodna-pomylka/. Redakcja na pewno w przyszłości bardziej zgłębi ten temat.

W głównej części wydania omawiano „szkolenie” Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Szkolenie przyjęło formę wykładu. Redaktor naczelny zwrócił uwagę na część istotnych wypowiedzi pana dr. Pawła Hanusa, prof. AGH, a następnie redakcja usiłowała zestawić zalecenia z praktyką zawodową. Niestety, ze względu na czas trwania programu nie udało się poruszyć wszystkich kwestii, stąd możemy się spodziewać kolejnego wydania na temat szkolenia GUGiK, które w całości można zobaczyć na youtube KawazMierniczym.

Zapraszamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych i wspierania nas na Patronite.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *