125 Wydanie Tygodnika Mierniczo-Geodezyjnego 01-10-2023

W 125 wydaniu KawazMierniczym, , którego tematem głównym było podsumowanie I spotkana w Kaliszu pt. „Mierniczy od historii do przyszłości zawodu”, wzięli udział Marcin Kostrzewski, Sebastian
Staszak, Łukasz Frątczak, Paweł Lewicz, Bogdan Zieliński oraz prowadzący Krzysztof Szczepanik.
Przegląd tygodnia zredagował Sebastian Staszak. Na początku zwrócił uwagę, że 29 września w Kaliszu o godzinie 18:00 odbyło się spotkanie, w którym omawiany był projekt ustawy o zawodzie mierniczego i samorządzie zawodowym miernictwa geodezyjnego. Dalej, 25 września, GUGiK poinformował, że w sesji wrześniowej 13 osób zdobyło uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii. Do egzaminów w zakresach 1 i 2 przystąpiło łącznie 35 osób.
W minionym tygodniu odbyła się konferencja naukowa na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej
w Lublinie z okazji 100-lecia Polskiego Przeglądu Kartograficznego.
Na portalu e-geoforum.pl 25 września pojawiły się artykuły na temat:

 1. Ważnego Wyroku TSUE w sprawie rejestru klauzul niedozwolonych UOKiK.
 2. Planowanych szkoleń stacjonarnych i online dla urzędników organizowanych przez
  Ministerstwo Rozwoju i Technologii, w związku z wejściem w życie (24 września) nowelizacji
  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 3. Posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu KWRiST oraz poruszenia
  tematu terminów weryfikacji przez Związek Powiatów Polskich, który to nie zgadza się ze
  stanowiskiem GGK.
  Z kolei 29 września na stronie internetowej egeoforum.pl pojawiły się informacje dotyczące:
 4. Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia
  jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie
  trybu i zakresu działania Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej i Komisji
  Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasad
  wynagradzania ich członków.
 5. Rejestru Urbanistycznego – nowości wywołującej wiele pytań i komentarzy. W myśl ustawy
  ma to być narzędzie umożliwiające tworzenie, aktualizację i udostępnianie danych
  przestrzennych z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego.
  Natomiast 28 września na geoportal.gov.pl można przeczytać informację, że do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęto nowe dane wysokościowe pozyskane w technologii lotniczego skanowania laserowego dla części województwa świętokrzyskiego oraz podkarpackiego, wykonane na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
  29 września na tym samym portalu dowiemy się o:
 6. Inauguracji Roku Akademickiego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji UR w Krakowie,
  w której to uczestniczyła GGK p. Alicja Kulka.
 7. Pierwszej rocznicy zniesienia opłat za usługi systemu ASG-EUPOS, która to przypada drugiego
  października. Na zakończenie omówienia poprzedniego tygodnia Sebastian przeczytał czwartkowy komunikat Starostwa Powiatowego w Mikołowie:
  „Szanowni Państwo. W przypadku, gdy eksportujecie Państwo bazę EGiB do pliku modyfikującego
  GML należy pobrać plik „EKSPORT DANYCH GRAFICZNYCH EGIB DO GML” (nazwa z liczbą 63).

Z plików zintegrowanych EGiB nie da się poprawnie wyeksportować pliku do modyfikacji ze względu
na identyfikatory IIP.W czasie edycji pliku, począwszy od importu do eksportu pliku GML, nie należy zaokrąglać współrzędnych. Część programów, w których Państwo modyfikujecie pliki GML ma możliwość
automatycznego zaokrąglenia współrzędnych, w takim przypadku proszę o wyłączenie takiej opcji”.
W głównej części podsumowano I spotkanie w Kaliszu pt. „Mierniczy od historii do przyszłości
zawodu”. Na spotkaniu oprócz członków OZZG i redaktorów KawazMierniczym pojawili się geodeci,
mierniczowie z Kalisza, Słupcy, Zagórowa oraz Jarocina. Spotkanie, na którym przedstawiono projekt
o zawodzie mierniczego oraz samorządzie zawodowym miernictwa geodezyjnego, było owocne w
rozmowy, dyskusje oraz wymianę doświadczeń. Goście zadawali dużo pytań, co ucieszyło
organizatorów. Jednym z ważniejszych zapytań było, czy technik geodeta posiadający dotychczasowe
odpowiednie uprawnienia zawodowe może uzyskać tytuł mierniczego? Oczywiście odpowiedź
brzmiała „tak”, zgodnie z art. 12.1 projekt ustawy o zawodzie mierniczego…: „Osoby, które przed
wejściem w życie niniejszej ustawy uzyskały uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych
funkcji w dziedzinie geodezji mogą uzyskać tytuł Mierniczego na swój wniosek pod warunkiem
wykonywania czynności zgodnych z nadanym zakresem na podstawie innych przepisów”.
Zaproszeni goście dobrze czuli się w swoim towarzystwie, dlatego też spotkanie trwało blisko dwie i
pół godziny. Dwie osoby spośród zaproszonych Gości – Geodeta z Kalisza oraz Geodeta Powiatowy
z powiatu jarocińskiego udzieliło krótkiego wywiadu. Prowadzący Krzysztof zwrócił również uwagę,
z jakiego powodu nie ujawniamy wizerunków wszystkich osób, które były na naszym spotkaniu: żeby
„wbrew pozorom mogły spokojnie pracować”.
Na koniec informacja dla nieobecnych na spotkaniu mierniczych w Kaliszu. W dniu 17 listopada o
godzinie 17:00 w Muzeum Miejskim w Mikołowie odbędzie się kolejne spotkanie w sprawie projektu
o zawodzie mierniczego oraz samorządzie zawodowym miernictwa geodezyjnego.
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia całego wydania, śledzenia naszych mediów społecznościowych
(FB, Twitter, YouTube) i prosimy o wspieranie naszych działań na Patronite.

Paweł Lewicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *