128 Wydanie Tygodnika Mierniczo-Geodezyjnego 22-10-2023 REGULAMIN STAROSTY SPRZECZNY Z PRAWEM !

W 128 wydaniu Kawa z Mierniczym, którego tematem głównym był „Regulamin Starosty Niezgodny
z prawem”
wzięli udział Marcin Kostrzewski, Sebastian Staszak, Bogdan Zieliński, Sławomir Barasiński, redaktor naczelny Leszek Piszczek oraz prowadzący Krzysztof Szczepanik. Przegląd tygodnia zredagował Leszek Piszczek.

Na początku przypomniał nam nagranie rozmowy telefonicznej ujawnionej w 31 wydaniu programu Rozmowy z Mierniczym z osobą, która zamieściła na jednym z portali ogłoszeniowych ofertę wykonania „tyczenia domów tanio” bez uprawnień zawodowych. W ocenie całej redakcji pojawianie się
w Internecie tego typu ogłoszeń jest konsekwencją komunistycznego prawa geodezyjnego jak również systemu edukacji  geodezji w Polsce.

Następnie na portalu geoforum.pl pojawiła się informacja, że tylko dwójka geodetów została wybrana do nowego parlamentu. Pan Tadeusz Chrzan dostał się do Sejmu, natomiast Artur Jerzy Dunin do Senatu.

Dalej strona geoportal.gov.pl wspomina nam o porozumieniu Głównego Geodety Kraju
z Stowarzyszeniem Geodetów Polskich dotyczącą dalszej współpracy między innymi w zakresie rozwoju geodezji i kartografii w Polsce, podnoszenia kwalifikacji zawodowych geodetów i kartografów itd. Nasz Redaktor naczelny słusznie zauważył, że jest to już trzecie porozumienie pomiędzy GGK a SGP,  pierwsze zawarte w dniu 12 lipca 1991 roku w sprawie współdziałania przy organizowaniu postępowania kwalifikacyjnego dla nadawania uprawnień w dziedzinie geodezji i kartografii,  natomiast drugie zawarte w dniu 10 czerwca 2002 roku w sprawie sposobu, trybu i szczegółowych warunków nadawania uprawnień zawodowych oraz działań komisji kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych
w dziedzinie geodezji i kartografii.
Ponadto wielu członków SGP prowadzi równolegle obok zadań związanych z uczestniczeniem w składzie komisji kwalifikacyjnej, również kursy przygotowawcze dedykowane przyszły kandydatom na uprawnienia zawodowe. Czy tutaj przypadkiem nie nasuwa się pytanie dotyczące konfliktu interesów? Dlaczego wśród wielu młodych przyszłych geodetów uprawnionych jest nadal przeświadczenie, że jeśli ukończysz kurs przygotowawczy organizowany przez SGP, łatwiej będzie na egzaminie zawodowym? Dlaczego Główny Geodeta Kraju zrezygnował
z publikowania treści archiwalnych pytań z egzaminu zawodowego? Odpowiedzi na powyższe pytania zostawiamy naszym słuchaczom.

Na zakończenie prezentacji newsów, prowadzący program uzupełnił przegląd tygodnia o informację dotyczącą skradzionego sprzętu geodezyjnego – czerwonego pudełka z tachimetrem elektronicznym firmy Leica. Kradzież została zgłoszona na Policje w Czechowicach-Dziedzica przy ul. Adama Mickiewicza 1. Dla znalazcy przewidziana jest nagroda. Kontakt do poszkodowanego Pana Marcina: 608 391 248.

W głównej części programu ujawniliśmy regulamin wprowadzony zarządzeniem  Starosty Kłobuckiego z 11 października 2023 roku korzystania z tzw. portalu internetowego – portalu geodety, który zdaniem redakcji drastyczne różni się od zasad, o których mówi prawo geodezyjne i kartograficzne.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia całego wydania, śledzenia naszych mediów społecznościowych (FB, Twitter, YouTube), przypominamy, że w najbliższą środę rozmowy z mierniczym.
Prosimy również o wspieranie naszych działań na Patronite.

Paweł Lewicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *