3 comments on “3 SPOTKANIE 30-05-2021

  1. Modernizację egib Gminy Góra św. Małgorzaty faktycznie nie robiła firma GEOMAR ze Szczecina ale firma rodzinna Wierzbowskich (matka i córka) oraz niektóre urzędniczki wydziału Geodezji Powiatowej podległe wtedy Geodecie Powiatowemu panu Sylwestrowi.

  2. Z filmu wynika, że geodeta uprawniony Zwierzyński nie brał udziału w modernizacji, to czy w dzienniku praktyki zawodowej pani Aleksandry Wierzbowskiej córki Geodety Powiatowego i matki właścicielki firmy geodezyjnej REGON 472920485 od 1-11-2001 r. Agnieszki Wierzbowskiej pan Sławomir Zwierzyński złożył podpis potwierdzający pracę przy modernizacji ewidencji gruntów, czy też nie złożył podpisu? A co z podpisami pana Zwierzyńskiego w operacie technicznym były czy nie? Bo jeśli nie były to jakim cudem dokonano odbioru roboty? Same pytania.

  3. Były Starosta Wojciech Zdziarski za czasów Geodety Powiatowego Wierzbowskiego to również geodeta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *