8 SPOTKANIE 04-07-2021

Ustalenia Komisji Rewizyjnej Rady Starostwa Łęczyckiego ogłoszone w dniu 30 czerwca br. ws kontroli doraźnej dokumentów zadania pn. ,,Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i ewidencji budynków i lokali dla obrębów: Góra Świętej Małgorzaty, Orszewice, Podgórzyce, Rogulice, Zagaj gm. Góra Świętej Małgorzaty, pow. łęczycki, woj. łódzkie”.

Komisja sformułowała zastrzeżenia w 6 punktach.

Wystapienie-radnego-wywolalo-burze-Reporter-5-lipca-2021

Punkt 1. Brak etapowych odbiorów ustalonych w umowie:
l etap do 21 sierpnia 2017 roku, II etap do 30 września 2017 roku, III etap do 6 listopada 2017 roku,
co dokumentuje kompletny brak nadzoru Zamawiającego nad realizacją Zlecenia.

Punkt 2. Nieformalni „podwykonawcy”. Wykonawca na piśmie twierdził, że będzie wykonywał zlecenie bez udziału podwykonawców. „…w piśmie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Łodzi z dnia 16 stycznia 2018 roku, ówczesny Starosta Wojciech Zdziarski wskazał, że jednym z podwykonawców była firma żony Kierownika Wydziału Geodezji – Geodety Powiatu Łęczyckiego.” – Cyt. ze sprawozdania.

Punkt 3. Opóźnienie prac i aneksowanie umowy z powodu „powodzi” w Gminie Góra św. Małgorzaty.

Punkt 4. W związku z sytuacją, złożenia w dniu 8 marca 2021 roku oświadczenia przez osobę, której podpisy widniały na zawiadomieniach a która złożyła w dniu 8 marca 2021 roku oświadczenie, iż nie wykonywała żadnych prac na terenie powiatu łęczyckiego, sprawa została skierowana do organów ścigania przez Zarząd Powiatu Łęczyckiego.

Punkt 5. Komisja stwierdziła, że w otrzymanych dokumentach znalazły się dwie kserokopie tego samego pisma od firmy GEOMAR S.A. wnoszącego o przesuniecie terminu umownego, w stosunku do których Komisja nie uzyskała odpowiedzi dlaczego w obiegu znajdują się dwa różne dokumenty.

Punkt 6. W udzielonej odpowiedzi Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 16.01.2017 roku Starosta Łęczycki poświadczył, że Kierownikiem prac , który koordynował i nadzorował min. w terenie czynności ustalenia granic zgodnie ze zgłoszeniem był Pan Sławomir Zwierzyński. Ponadto poświadczył nieprawdę w udzielonej odpowiedzi, że właścicielka działki ewidencyjnej o numerze 48/1 w obrębie Góra św. Małgorzaty może potwierdzić fakt, że pomiary na gruncie się odbywały. Powyższe nie jest możliwe ze względu iż ta właścicielka (rocznik 1910) w czasie pomiarów nie żyła.

Sprawozdanie-z-kontroli-Komisji-Rewizyjnej-007-010

Ja muszę całkowicie Państwa wyprostować

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *