POZYTYWNE EFEKTY 119 WYDANIA KAWY Z MIERNICZYM

Przypomnijmy, że 119 Wydanie „DZIWNE PRZYPADKI GDYNIA, ŚWIDNICA” z 20 sierpnia br. zdominowała sprawa kuriozalnej Informacji podanej przez Starszego Inspektora z Referatu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni

podanej w związku z interpretacją/stanowiskiem obliczania terminów weryfikacji przedstawionej przez GGK z dn. 29 czerwca br.:

Zwracam również uwagę, … że żaden przepis prawny, nie formułuje wprost zakazu możliwości wyznaczenia przez organ określonych godzin, w których usługi sieciowe tego organu lub jego portal internetowy mogą być wykorzystywane do przyjmowania zgłoszeń lub zawiadomień dotyczących wykonywanych prac geodezyjnych.

Sekretarz Redakcji „KAWAZMIERNICZYM” natychmiast po tej Informacji – 28.07.2023, 08:37 zwrócił się mailem na adres: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl Kopia: biuroprezydenta@gdynia.pl, umgdynia@gdynia.pl o

Proszę o podanie przepisu prawa dotyczącej informacji rozsyłanej przez Panią Martę Drygałę.
Kopia maila w załączeniu
Sekretarz redakcji #KawazMierniczym
Krzysztof Szczepanik 601266569
https://kawazmierniczym.pl/

Następnie 07.08.2023, 09:40 po upływie 10 dni został ponowiony wniosek o odpowiedź:

07.08.2023-nadawca-KzM-Re-Dotyczy-maila-rozsylanego-przez-Pania-Marte-Drygale-0

Po tym ponagleniu, jedynej w swoim rodzaju, odpowiedzi udzielił Karol Koss, Geodeta Miasta:

08.08.2023-nadawca-Rzecznik-Gdynia-Re-Dotyczy-maila-rozsylanego-przez-Pania-Marte-Drygale

Ponieważ odpowiedź Geodety Miasta Gdynia nie zawierała informacji, o którą występowaliśmy od samego początku, Sekretarz Redakcji ponowił zapytanie:

11.08.2023-nadawca-KzM-Re-Dotyczy-maila-rozsylanego-przez-Pania-Marte-Drygale-001

Jednak nie doczekaliśmy się odpowiedzi od „sprawcy” całego zamieszania. Trudno sądzić, czy zabrakło odwagi, a może wiedzy, na jakiej to podstawie prawnej Geodeta Miasta Gdyni próbował ograniczyć powszechną dostępność usług elektronicznych świadczonych przez organy administracji publicznej. W naszym przekonaniu brak jest przepisu prawa, który wyznaczałby organ/podmiot administracji publicznej do ograniczania dostępności usług sieciowych.

Dlatego nie można tej próby ograniczenia przekazywania plików wyników prac geodezyjnych do PZGiK ocenić inaczej, jak przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego na szkodę podmiotów gospodarczych oraz skarbu państwa (PZGiK).

Niestety niektórym urzędnikom jak np. Geodecie Gdyni, że nie wspomnę Główną Geodetkę Kraju, wydaje się, że organy państwowe posiłkują się zasadą „co nie jest zakazane, jest dozwolone” same nadają sobie uprawnienia prawotwórcze. A przecież:

Zasada legalizmu wyrażona w art7 Konstytucji nakłada przede wszystkim na organy państwowe obowiązek działania zgodnie z obowiązującymi przepisami kompetencyjnymi, interpretowanymi w sposób ścisły i z odrzuceniem, w odniesieniu do organów władzy publicznej, zasady, „co nie jest zakazane, jest dozwolone„. – TK wyrok z 27 maja 2002 r., K 20/01

Na szczęście są jeszcze Funkcjonariusze Publiczni, którzy kierują się zasadami legalizmu (art. 7 Konstytucji RP).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *