Relacja na żywo LX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 24-01-2023 początek transmisji godz. 17.20

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
  2. Informacja Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na temat nowej taryfy centralnego ogrzewania dla mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego.
    1. 1. Wystąpienie mieszkańców zainteresowanych podwyżkami centralnego ogrzewania w Piotrkowie Trybunalskim,
    2. 2. Pytania i dyskusja.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia petycji Grupy Radnych Rady Miasta o udzielenie wsparcia finansowego dla mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego dotkniętymi podwyżkami opłat za ogrzewanie.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zamknięcie obrad.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *