58 WYDANIE TYGODNIKA MIERNICZO-GEODEZYJNEGO 19-06-2022 GODZINA 10 NIEDZIELA

         W niedzielę 19.06.2022 r. odbyło się 58 cykliczne  wydanie audycji ,,Kawa z Mierniczym”. Tym razem uczestnikami programu byli: Krzysztof Szczepanik – red. prowadzący, Leszek Piszczek -red. naczelny, Sławomir Barasiński – przewod. OZZG, Marcin Kostrzewski – przedsiębiorca mierniczy z Jeleniej Góry, Władysław Baka – mierniczy z Andrychowa (niestety  powody  techniczne  nie pozwoliły aktywnie  uczestniczyć mu w programie) oraz nasz niezawodny sympatyk  Bogdan Zieliński z Wołomina. Gościem specjalnym był Pan Michał Kotynia – Geodeta Powiatowy – powiat łódzki wschodni.

W ramach ciekawych wydarzeń minionego tygodnia Redaktor Naczelny wymienił list od Pani Leokadii przesłany  do redakcji  ws rozgraniczenia, którym to tematem zajmiemy się w najbliższym czasie oraz informację od geodety z powiatu miechowskiego dot. tamtejszego  podgik, gdzie z powodu  modernizacji obliguje się uzgadnianie przez wykonawców prac geodezyjnych czynności skutkujących zmianami. Tym tematem ,,Kawa z Mierniczym,, również zamierza się zająć. 

Ale najwięcej emocji spowodował raport NIK, z którego wynikają przyczyny dymisji byłego  już GGK Waldemara Izdebskiego, który wg tegoż  raportu nie wypełniał  nałożonych na niego obowiązków. W dyskusji na ten temat wypowiadali się wszyscy uczestnicy audycji, skomentowano bulwersującą informację z raportu NIK o pełnieniu funkcji geodety powiatowego przez osoby nie posiadające uprawnień zawodowych. Pan Michał Kotynia również odniósł się do takich praktyk negatywnie,  i przedstawił uzasadnienie  potrzeby posiadania tychże uprawnień także przez GGK.

Następnie nasz Gość Pan Michał Kotynia przedstawił prezentację na temat funkcjonowania oraz  źródeł finansowania powiatów na podstawie Podgik Łódź Wschód. Wiodące znaczenie w  finansowaniu zadań dotyczących geodezji i kartografii odgrywają środki unijne oraz program „Polski Ład”. Naświetlił również problemy związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w odniesieniu do firm wykonujących te modernizacje oraz zgłaszanych  potem usterek przez właścicieli nieruchomości. Dyskutanci doszli do wniosku, że problemy jakie generuje obecnie obowiązujące prawo w tym zakresie oraz ich rozstrzyganie przysparza wiele niepotrzebnych sporów i konfliktów między  powiatami a właścicielami modernizowanych działek. Następnie Geodeta Powiatowy Pan Michał Kotynia  odpowiadał na pytania widzów, w większości związanych z pracami modernizacyjnymi dot. zakresu kontroli dokumentacji przekazywanej do powiatu, procesu ustalania granic przy modernizacji,  kwestii korekty błędów wynikłych w trakcie prac modernizacyjnych, sposobu zawiadomień właścicieli oraz ich obecności w trakcie wyłożenia dokumentów z modernizacji. Pan Michał Kotynia wyczerpująco wyjaśniał wszystkie wątpliwości ale ramy czasowe programu nie pozwoliły na dalsze kontynuowanie wątku, więc padła propozycja dalszych spotkań i kontynuowania tematu co Gość uprzejmie zaakceptował.

Na zakończenie, w podsumowaniu  stwierdzono, że dalsze zwiększenie finansowania budżetu na  geodezję nie gwarantuje poprawy jej funkcjonowania (co postuluje raport NIK-u) ale niezbędne są głębokie reformy w prawie geodezyjnym skutkujące poprawą funkcjonowania branży mierniczo – geodezyjnej.

Serdecznie zapraszamy na 59 wydanie ”Kawy z Mierniczym” w dniu 26.06. 2022 r. godz.

 10:00. Jak zawsze ciekawe i merytoryczne dyskusje nad interesującymi i aktualnymi  tematami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *