59 WYDANIE TYGODNIKA MIERNICZO-GEODEZYJNEGO 26-06-2022 GODZINA 10 NIEDZIELA

Wydanie 59. „Kawy z Mierniczym” z dnia 26 czerwca 2022 r. w studiu zgromadzili się jak zazwyczaj: Krzysztof  Szczepanik – red. prowadzący, Leszek Piszczek – red. naczelny, Sławomir Barasiński – przewod. OZZG, Renata i Jacek Panchyrz – mierniczowie z Dąbrowy Górniczej, Bogdan Zieliński –  sympatyk popierający nasze   zmiany w systemie geodezyjnym, Tomasz Pieczkowski – mierniczy z Gdyni. Niestety,  powody techniczne pozbawiły w drugiej części programu możliwości wypowiedzi  mierniczego Tomasza Pieczkowskiego jak również przewodniczącego Sławomira Barasińskiego.

Do cyklicznego pytania „Co zdarzyło się ciekawego i ważnego w minionym tygodniu” odniósł się Leszek Piszczek. Wymienił rozwiązanie przez p.o. GGK Panią Alicję Kulkę Państwowej Rady Geodezji i Kartografii, co trzeba przyznać budzi  zdziwienie, następnie przytoczono parę wpisów z Geoforum, gdzie zaproponowano zaproszenie byłego GGK Waldemara Izdebskiego do studia “Kawy z mierniczym”  co  wg .Redakcji nie jest  niemożliwe. Redaktor Naczelny wspomniał też o projekcie legislacyjnym dot. rozporządzenia  o ortofotomapach, potocznie mówiąc – „i znowu o bazach danych…”.

Najważniejszym jednak zagadnieniem dla całego środowiska mierniczych jest propozycja  Ministerstwa  Klimatu i Środowiska  uproszczenia procedur skutkujących przyśpieszeniem procesu inwestycyjnego.

Co prawda z taką propozycją wyszła GDDKiA i ma dotyczyć tylko zmian w tzw. specustawie drogowej ale zgromadzeni w studiu uczestnicy popierając ten projekt poszli dalej proponując  jego zastosowanie  na cały zakres robót inwentaryzacyjnych związanych z inwestycjami wszelkiego asortymentu. Proponowane oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych – mierniczego dołączane do dokumentów odbioru inwestycji o złożeniu operatu do właściwego podgik-a na pewno przysłuży się do uproszczenia i skrócenia procedur uzyskania pozwolenia użytkowania obiektu inwestycyjnego. Dyskusja jaka toczyła się wśród uczestników audycji  na ten temat była pełna emocji ale  wszyscy wyrazili nadzieję na szybkie zaakceptowanie proponowanych zmian, tym bardziej, że podobne przepisy obowiązywały już wcześniej – przed ostatnią nowelizacją  ustawy pgik i sprawdziły się znakomicie w praktyce przez 27 lat.

Padło zasadnicze pytanie – dlaczego i komu to przeszkadzało?

Pytanie retoryczne, bo jak wiemy GUGiK odpowiada za przygotowanie projektów zmian w prawie geodezyjnym ale pytanie o zasadność tych zmian pozostaje otwarte.

       Na zakończenie, w podsumowaniu, wyrażono nadzieję, że w związku ze znacznymi zmianami w kierownictwie GUGiK oraz nastawieniem Ministerstwa na dialog ze środowiskiem geodezyjno – mierniczym najbliższa przyszłość ma pozytywne rokowania dla  naszej branży . Podkreślić należy, że  OZZG włączył się w sprawę i przesłał pismo do właściwych Ministrów z poparciem proponowanych zmian i przedstawiające również stanowisko członków OZZG w tej kwestii.

 Zapraszamy na 60-te wydanie ,,Kawy z Mierniczym,, Tematem będzie drażliwa kwestia związana z możliwą korupcją w geodezji. Prosimy serdecznie o dalsze wsparcie drobnymi datkami  naszych działań za pośrednictwem portalu patronite dostępnego na naszych stronach.

29-Podziekowanie-K.Szczepanik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *