44 WYDANIE TYGODNIKA MIERNICZO-GEODEZYJNEGO 13-03-2022 GODZINA 10 NIEDZIELA

Symboliczna cyfra 44* kolejnego wydania tygodnika „Kawa z mierniczym” sprowokowała, że uczestnicy zajęli się odpowiedzią na pytanie „Co  zdarzyło się interesującego w minionym tygodniu w branży mierniczo – geodezyjnej?” W pierwszej kolejności zreferowano GENZURĘ, tj. kwestię apelu Głównego Geodety Kraju jaki wystosował do Redaktor Naczelnej miesięcznika „Geodeta”.

Jak zawsze udział wzięli: Krzysztof Szczepanik – red. prowadzący, Leszek  Piszczek – red. naczelny, Marcin Kostrzewski – przedsiębiorca geodezyjny z Jeleniej Góry, Sławomir Barasiński – przewodniczący OZZG, Rafał Rakusiewicz – mierniczy z woj. kujawsko – pomorskiego.

Według ustalonego harmonogramu, na początku uczestnicy zajęli się zapowiadanym tematem „GEODETA KRAJU CENZURUJE MEDIA GEODEZYJNE” proponując zniesienie anonimowości w zamieszczanych komentarzach. Prośbę swoją GGK argumentował troską o profesjonalizm toczącej się dyskusji na temat proponowanych zmian w prawie.

Uczestnicy programu odnieśli się do propozycji GGK wyrażając obawy, czy może to spowodować ograniczenie krytyki działań np. GGK? Następnie kontynuując temat „ciekawych zdarzeń” zapoznano widzów i słuchaczy z losami skargi dotyczącej działania PREZYDENTA MIASTA JELENIA GÓRA skierowanej do Dolnośląskiego WINGiK-a. W sprawę włączył się GGK, który w piśmie wysłanym do tegoż DWINGiK-a zwraca się o rozpatrzenie skargi i powiadomienie GGK o wynikach podjętych działań w postepowaniu skargowym.

Ostatnim wątkiem była prezentacja odpowiedzi Pani Kierownik PODGiK w Będzinie, na skierowane przez Redakcję pismo,

6-2022

w którym prosiliśmy o powiadomienie o wynikach weryfikacji operatu technicznego dotyczącego podziału nieruchomości w gminie Bobrowniki.

PODGiK-ODPOWIEDZ-NA-6-2022

Z treści pisma Pani Kierownik wynika, że geodeta zaniechał pracy a więc poniekąd temat szeroko omawiany w 39  wydaniu „Kawy z mierniczym” okazał się NIEAKTUALNY dla reprezentującego interesy pokrzywdzonych mieszkańców Pana Adama Grabowskiego. Po prostu Wykonawca prac podziałowych zrezygnował z prac zgłaszając do Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii w Będzinie ich zaniechanie.

W drugiej części programu rozwinęła się dyskusja na temat zakresów uprawnień geodezyjnych w szczególności zakresu nr 1 i nr 4  oraz proponowanych zmian w tym obszarze. Uczestnicy przerzucali się argumentami ale wszyscy doszli do wspólnego wniosku, że brak jest precyzyjnych przepisów regulujących  kwestie uprawnień i tym zagadnieniem powinien zająć się samorząd zawodowy mierniczych geodezyjnych

Na koniec do spotkania włączył się radny Góry Św. Małgorzaty Łukasz Frątczak zapraszając na miting, który odbędzie się w dniach 25, 26 i 27 marca w miejscowości Tum k. Łęczycy, a który będzie poświęcony problemom związanym z procesem modernizacji ewidencji gruntów i budynków i jej negatywnymi skutkami dla właścicieli nieruchomości. W najbliższym czasie Redakcja przedstawi na swoich stronach harmonogram i plan mitingu, na który serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Ilość noclegów ograniczona.

W podsumowaniu audycji uczestnicy odpowiadali na zadawane w trakcie emisji programu pytania.

Na koniec padł apel do środowiska i sympatyków mierniczych  o wsparcie Redakcji na portalu patronite, środki tam zgromadzone będą przeznaczone na obsługę prawną niezbędną dla dalszej naszej działalności.

Serdecznie zapraszamy na 45 wydanie „Kawa z mierniczym” oraz do kontaktu na adres redakcja@kawazmierniczym.pl

Oglądajcie nas na platformach:

Facebook Twitter YouTube.

____________________________________________

* Liczba 44 symbolizuje zdolność, sukces i wewnętrzną mądrość. Widząc tę ​​liczbę to znak, że masz talent i zdolność do osiągania dowolnych celów, pamiętaj tylko, aby mieć wiarę w siebie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *