43 WYDANIE TYGODNIKA MIERNICZO-GEODEZYJNEGO 06-03-2022 GODZINA 10 NIEDZIELA

           W niedzielę, dnia  06.03.2022 r. w studiu tygodnika „Kawa z mierniczym” zebrało się liczne grono osób reprezentujących branżę mierniczo-geodezyjną z całej niemal Polski. Byli to: Krzysztof Szczepanik – redaktor prowadzący, mierniczy z Piotrkowa Trybunalskiego, Leszek Piszczek – redaktor naczelny, mierniczy z Wolbromia, Jacek Panchyrz – mierniczy z Dąbrowy Górniczej, Sławomir Barasiński – mierniczy z Piotrkowa Trybunalskiego, Łukasz Zacharczuk – mierniczy z Wolsztyna, Daniel Karp – mierniczy z Tomaszowa Mazowieckiego,  Rafał Rakusiewicz – mierniczy z woj. kujawsko-pomorskiego oraz gość specjalny Pan Pułkownik Andrzej Kruczyński – ekspert ds bezpieczeństwa.

Audycję rozpoczął swoim wystąpieniem Pan Pułkownik odnosząc się w pierwszej kolejności do kwestii treści ogólnopolskiego geoportalu, dostępnego publicznie na całym świecie. Zdaniem Gościa upublicznienie, bez żadnych zabezpieczeń, przedmiotowego geoportalu, który zawiera wrażliwe dane co do przebiegu uzbrojenia terenu stanowi poważne zagrożenie bezpieczeństwa naszego Państwa.

Ambasada USA 27 luty 2022 źródło: https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?gpmap=gp0

Zaznaczył, że dane te mogą być wykorzystane, bez żadnych przeszkód, przez wrogie siły, szczególnie teraz kiedy toczy się wojna w Ukrainie. Temat geoportalu i zamieszczonych w nim treści  według Pana Pułkownika powinien być rozpatrzony przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa  i tam właśnie przesłał odpowiedni sygnał. Pułkownik Andrzej Kruczyński  zdecydowanie podkreślił swoje stanowisko w tej kwestii, uzasadniając je swoim doświadczeniem zawodowym w służbach specjalnych i przytoczonych przykładach. Następnie rozwinęła się dyskusja na temat stosowanych w geodezji technik pomiarowych i systemów informatycznych oraz związanych z tym zasad bezpieczeństwa. W audycji zaprezentowano przykład usytuowania na geoportalu ambasady USA  wraz całym uzbrojeniem terenu co  według Pana Pułkownika stanowi przykład naruszenia zasad bezpieczeństwa.  Właśnie temat bezpieczeństwa zdominował 43 wydanie „Kawy z mierniczym”.

Ujęcie wody
https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?gpmap=gp0
średnica 250 mm wychodząca z budynku/ujęcia

Drugą część programu poświęcono na omówienie tematu ważnego zarówno dla właścicieli nieruchomości jak i  dla mierniczych geodezyjnych a tematem tym było zagadnienie różnorodności przepisów prawa na podstawie których dokonuje się pomiarów i ustalania granic działek ewidencyjnych i nieruchomości. Temat ten zrecenzował mierniczy Łukasz Zacharczuk  prezentując różne aspekty np. kiedy należy dokonać rozgraniczenia  a w jakim przypadku ustalenia granic. Wywiązała się dyskusja i uczestnicy jednogłośnie doszli do wniosku, że ze względu na zawiłość i niespójność obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie, należy  je koniecznie uprościć.

Na koniec padł apel do środowiska i sympatyków mierniczych  o wsparcie na portalu patronite, środki tam zgromadzone będą przeznaczone na obsługę prawną niezbędną dla dalszej działalności naszej organizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *