62 WYDANIE TYGODNIKA MIERNICZO-GEODEZYJNEGO 17-07-2022 GODZINA 10 NIEDZIELA

62 wydanie tygodnika geodezyjno-mierniczego „Kawa z mierniczym” odbyło się 10 lipca 2022 r. jak  zawsze o godzinie 10.00 w niedzielę.

Ten odcinek, ze względu na poruszaną tematykę, powinni obejrzeć wszyscy zainteresowani zagadnieniami mierniczo -geodezyjnymi w kontekście nagannych praktyk stosowanych w urzędach samorządowych i państwowych.

W studiu „Kawy z mierniczym” pojawili się : Krzysztof  Szczepanik – red. prowadzący, Leszek Piszczek – red. naczelny, Marcin Kostrzewski -mierniczy z Jeleniej Góry, Renata i Jacek Panchyrz – mierniczowie z Dąbrowy Górniczej, Bogdan Zieliński – osoba poszkodowana przez system geodezyjny, Łukasz Frątczak – radny z Góry Św. Małgorzaty oraz gość specjalny Pan Szymon Rogacki – mierniczy ze Śremu, woj. wielkopolskie.

Omówieniem cyklicznego tematu ,,co zdarzyło się ważnego w minionym tygodniu ,, zajął się Redaktor Naczelny, który wspomniał o zawiadomieniu jakie złożyła Pani Alicja Kulka  do Inspektora ochrony danych osobowych o naruszeniu przepisów przedmiotowej ustawy przez  byłego GGK, wspomniał  również o podpisaniu umowy o współpracy między GGK a Ministerstwem Obrony.

Na początku głównego wątku głos zabrał nasz gość pan Szymon Rogacki, który odważnie i ze szczegółami przedstawił bulwersujący temat dotyczący Pana X pracującego na stanowisku urzędniczym i zarazem wykonującego prace mierniczo-geodezyjne w zakresie prywatnej działalności gospodarczej na zlecenie prywatnych podmiotów. Pan X oraz zatrudniona w tym samym Wydziale Geodezji jego żona, która dokonuje wstępnej weryfikacji operatów technicznych, wykazali się niezwykłą przedsiębiorczością, bowiem w ciągu ubiegłego półrocza Pan X wykonał ponad 100 prac geodezyjnych, wypełniając jednocześnie swoje obowiązki służbowe. Pan X korzysta ze sprzętu oraz oprogramowania Starostwa, często w godzinach pracy przyjmuje prywatnych petentów zaniedbując tym samym swoje obowiązki wynikające ze świadczenia pracy ale zarówno Starosta Śremski  jak i Geodeta Powiatowy nie widzą w tym nic złego. Ten naganny proceder więc kwitnie w całej krasie, ku aprobacie zwierzchników Pana X.

Dyskusja po wystąpieniu Pana Szymona skupiła się  na łamaniu prawa przez Pana X ale co bardziej bulwersujące na nieprzestrzeganiu przez Starostę przepisów wynikających z art.31 Ustawy o pracownikach samorządowych.

W drugiej części Leszek Piszczek zreferował temat nieuprawnionego dostępu i tylko dla nielicznych użytkowników do jednego z serwerów GUGiK zawierającego dane ZSIN, dane dotyczyły 157 powiatów i były dostępne od 2018 r. Padła też kwota 2 mld zł ogółem wydanych na modernizację gruntów i budynków a skutek jaki jest każdy widzi. Możemy tu mówić o marnotrawstwie publicznych środków.

Z kolei Pan Łukasz Frątczak naświetlił sytuację w powiecie łęczyckim w kontekście polityki zatrudnienia pracowników i wzajemnych stosunków i zależności tam panujących, które można krótko określić jako prywatę.

W podsumowaniu wszyscy uczestnicy mieli minorowy nastrój po wysłuchaniu zarówno wystąpienia Pana Szymona, Pana  Łukasza, Pana Leszka, wyrazili szczególne słowa podziękowania Panu Szymonowi oraz zdecydowanie ubolewali z powodu nie podejmowania działań naprawczych przez służbę geodezyjną w wypadku sygnałów o nieprawidłowościach.

Na koniec Krzysztof Szczepanik serdecznie zaapelował o wsparcie programu poprzez platformę patronite. Każda kwota będzie mile widziana.

One comment on “62 WYDANIE TYGODNIKA MIERNICZO-GEODEZYJNEGO 17-07-2022 GODZINA 10 NIEDZIELA

  1. Niestety minorowy nastrój wydaje się być poprzedającym lub potwierdzającym stan agonni państwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *