https://patronite.pl/kawazmierniczym

ZOSTAŃ NASZYM PATRONEM

Od 2014 r. Geodezja Polska została przepoczwarzona z zawodu inżynierskiego do zawodu… gdzie sprawy techniczne są tylko tłem dla prawnych […]

38 SPOTKANIE #KAWAZMIERNICZYM 30-01-2022 NIEDZIELA GODZINA 10

https://www.powiat-piotrkowski.pl/informacje/e-uslugi-geodezyjne-w-powiecie-tematem-programu-kawa-z-mierniczym?fbclid=IwAR1ELVB2QRhJn21i_w3sx78KLwCb2m8I4mSXmaQTkodM9tN_JrBMsQnbID4 W dniu 30.01.2022 r w studiu ,,Kawy z mierniczym,, spotkali się: redaktor prowadzący Krzysztof Szczepanik, Łukasz Zacharczuk – mierniczy […]

9 SPOTKANIE 11-07-2021

Omówienie tygodnia w dziedzinie geodezji przez pryzmat mierniczego. Ciekawe podejście do weryfikacji przekazanej przez Starostę prywatnemu podmiotowi działalności geodezyjnej. Czyli […]

8 SPOTKANIE 04-07-2021

Ustalenia Komisji Rewizyjnej Rady Starostwa Łęczyckiego ogłoszone w dniu 30 czerwca br. ws kontroli doraźnej dokumentów zadania pn. ,,Kompleksowa modernizacja […]

3 SPOTKANIE 30-05-2021

Z dnia na dzień więcej skarg na prace modernizacyjne, było 18 jest 100 i krzywa wciąż rośnie.

2 SPOTKANIE 23-05-2021

18 maja 2021 r. Część I dyskusja o rozporządzeniu pzgik i część II dyskusja o projekcie egib

1 SPOTKANIE 16-05-2021

NA ŻYWO W KAŻDA NIEDZIELE GODZINA 10:00 PRZEGLAD TYGODNIA W MIERNICTWIE I GEODEZJI– konsultacje społeczne nad projektem nowego rozporządzenia ws […]