52 WYDANIE TYGODNIKA MIERNICZO-GEODEZYJNEGO 08-05-2022 GODZINA 10 NIEDZIELA

Wydanie 52 tygodnika mierniczo – geodezyjnego „Kawa z mierniczym” odbyło się 8 maja 2022 r. Program, jak zawsze, prowadził Krzysztof Szczepanik a uczestnikami byli: Red. Naczelny – Leszek Piszczek, Przewodniczący Zarządu Krajowego OZZG – Sławomir Barasiński, mierniczy – Rafał Rakusiewicz oraz pokrzywdzony przez system geodezyjny – Bogdan Zieliński, pod koniec programu dołączył do dyskusji Mariusz Meus – geodeta z Krakowa. Grono zacnych gości reprezentowali: prof. dr hab. – Dariusz Dukaczewski, pułkownik – Andrzej Kruczyński  oraz redaktor dziennika Rzeczpospolita – Marek Kozubal.

Spotkanie rozpoczął red. Marek Kozubal omówieniem kwestii bezpieczeństwa w kontekście udostępniania informacji dotyczących instalacji podziemnych, które są powszechnie dostępne na ogólnopolskim geoportalu. Problem ten poruszany był po raz kolejny w naszej audycji dlatego brak reakcji odpowiednich instytucji w tym temacie wzbudziło zdziwienie Pana Redaktora. Pan Profesor Dukaczewski odniósł się do poruszonych zagadnień, opierając swoją opinię na podstawie szerokiej wiedzy i doświadczenia zawodowego. Dalej, wymieniając podczas dyskusji poszczególne opinie, głos zabrał Pan Pułkownik Andrzej Kruczyński potwierdzając tezę, że ujawnienie bez ograniczeń wrażliwych danych (dot. uzbrojenia terenu) powinno być poddane ocenie w kontekście bezpieczeństwa Państwa i spowodować reakcję odpowiednich instytucji w tym zakresie. Z kolei Leszek Piszczek zwrócił uwagę na rolę i zasadność publikowania bazy GESUT na ogólnopolskim geoportalu. Na zakończenie tego wątku Profesor Dariusz Dukaczewski stwierdził, że dane o lokalizacji uzbrojenia podziemnego terenu, na okres konfliktów zbrojnych, powinny być załatwione szybko i dyskretnie.

Druga, bardzo ciekawa część programu została przeznaczona na wykład Pana Profesora w temacie systemu organizacji służby geodezyjnej i kartograficznej oraz funkcjonowania zawodu mierniczego-geodety w Grecji. Dowiedzieliśmy się, że prawo w Grecji oddzieliło geodezję od kartografii. W zakresie geodezji obowiązują uprawnienia zawodowe, prace z zakresu katastru obejmują Ateny, Pireus, Wyspy Egejskie i Dodekanez. Natomiast baza danych katastru obejmuje tylko ok. 6 % terytorium Grecji. Pan Profesor podał ciekawe dane dot. uprawnień zawodowych w Grecji, obejmują one licencje A, B, C uzyskiwane w zależności od stażu pracy oraz możliwości pracy na określonym obszarze. W Grecji nadzór jest sprawowany przez Techniczną Izbę Grecji ale nie ma odrębnych przepisów dot. odpowiedzialności zawodowej. Po tej, niezwykle ciekawej, prezentacji wywiązała się dyskusja obejmująca wiele wątków, przede wszystkim odnosząca się do porównania warunków pracy i systemów prawnych  w Grecji i Polsce.

Na koniec, w krótkim podsumowaniu, Mariusz Meus podkreślił znaczenie wykrytych grubych błędów w kwestii położenia granic Państwa Polskiego uwidocznionych w oficjalnych dokumentach państwowych. Uczestnicy wyrazili sprzeciw wobec zaistniałej sytuacji apelując o podjęcie zdecydowanych kroków w celu naprawy ujawnionych błędów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *