67 WYDANIE TYGODNIKA MIERNICZO-GEODEZYJNEGO 21-08-2022 GODZINA 10 NIEDZIELA

Niedziela, 21.08.2022 r. godz.10.00 -67 odcinek tygodnika mierniczo – geodezyjnego ,,Kawa z  mierniczym,,

      W studiu ,,Kawy z mierniczym” zjawili się jak zawsze Krzysztof Szczepanik – red. prowadzący oraz Leszek Piszczek – red. naczelny, poza tym obecni byli – Marcin Kostrzewski – mierniczy z Jeleniej Góry , Waldemar Czarnecki – mierniczy z Grudziądza, 

Renata i Jacek Panchyrz- mierniczowie z Dąbrowy Górniczej, Łukasz Frątczak – radny Góry Św. Małgorzaty, Bogdan Zieliński – pokrzywdzony przez geodezyjny system z Wołomina oraz najważniejsza w tej edycji programu postać – Pani Małgorzata Sikorska – Kierasińska z Radomska.

       W ramach odpowiedzi na pytanie ,,Co zdarzyło się ważnego w minionym tygodniu ?,, jak zwykle temat zrecenzował  Leszek Piszczek, opowiadając o listach skierowanych do Redakcji tzn od informatyka, od Starosty Wolsztyna, wspomniał też wypowiedź Pana Waldemara Izdebskiego dot. błędów w identyfikatorach  działek  lecz najważniejszą  rzeczą dla mierniczych jest uchwalenie przez Sejm ustawy, która w swej treści zawiera zapis o bezpłatnym dostępie do systemu ASG EUPOS. 

    W głównej części programu głos zabrała Pani Małgorzata Sikorska  – Kierasińska, która obszernie przedstawiła swoje 20-letnie zmagania z władzami  i urzędnikami miasta Radomska oraz z Wojewodą Łódzkim. Sprawa dotyczy działki nr 63 nazywanej przez urzędników Radomska raz ul. Zielną a innym razem Zieloną. Teren ten, który teraz stanowi pas o szer. 3 m i nazywany drogą nabyła matka Pani Małgorzaty jako stanowiący integralną część większego obszaru, wówczas  rolnego i rzeczywiście służył jako dojazd ale wyłącznie do jej nieruchomości. Z niewiadomych przyczyn, naraz okazało się wydzielono ten pas dojazdu z całości własności, nadano mu numer i przyłączono do działki drogowej, której właścicielem za sprawą fałszywego wpisu do EGiB został przedstawiony jako własność Gminy Miasta Radomsko. Podobna sytuacja dotyczyła sąsiednich nieruchomości i w ten sposób powstał pas dojazdowy do nieruchomości o długości ok. 190 m. Pani Małgorzata a wcześniej jej Mama od ponad 20 lat walczą z machiną urzędniczą o sprawiedliwe rozstrzygnięcie tej sprawy, podnosząc argumenty w postaci braku dokumentów stanowiących podstawę przejęcia tego terenu przez  Miasto.  W 2007 r . Minister Budownictwa stwierdził na podstawie art. 156 Kpa nieważność prawomocnej  Decyzji Wojewody Łódzkiego  z 2000 r. o nabyciu z mocy prawa przez Gminę Miasta Radomska  przedmiotowej  działki nr 64 tym samym wyłączając ją z obiegu prawnego.

2-Decyzja-Ministra-Budownictwa-2007-nie-sprawdzono-dzialki-63

Niestety, wskutek zaniedbania urzędu, lub też świadomego i celowego działania urzędników, ani w Księgach wieczystych ani w ewidencji gruntów i budynków nie dokonano zmiany właściciela. Kolejne władze/urzędnicy, a szczególnie Prezydenci Miasta Radomska,  nie byli zainteresowany ujawnieniem tych niekorzystnych dla Miasta zmian. Jest to bulwersująca postawa, bo przecież Prezydent o tym wiedział i zataił te informacje z niewiadomych (lub wiadomych) powodów. Sytuacja ta skutkuje tym, że Urząd Miejski wydaje nieprawdziwe, obarczone nieprawdziwymi danymi dokumenty dot. tej spornej nieruchomości o nr 63. Pani Małgorzata w swej opowieści przedstawiała inne jeszcze naganne  aspekty tej spraw dot. np. braku odpowiedzi na skargi kierowane do Urzędu w Radomsku, zatajanie  braku zgodnego z prawem dojazdu do drogi publicznej przed zainteresowanymi  mieszkańcami, braku odpowiednich uchwał o nadaniu drodze statusu drogi publicznej, nie spełnianie wymogów technicznych dot. drogi.

Na zakończenie całe gremium, łącznie z pokrzywdzoną Panią Małgorzatą, stwierdziło, że brak odpowiedzialności urzędników za popełnione błędy generuje swoistą „drogę przez mękę” jaką musi przejść obywatel by udowodnić prawdę. W tej konkretnej sprawie, po analizie dokumentów, jasno widać, że chociaż racja stoi po stronie obywatela to i tak górą są bezkarni urzędnicy. Ale czy na pewno bezkarni? A co, jeśli okaże się, że radomszczańscy urzędnicy świadomie niedopełniali obowiązków  na szkodę interesu publicznego lub/i prywatnego?

Redakcja ,, Kawy z mierniczym” włączyła się do sprawy i postara się pomóc Pani Małgorzacie w kwestii wyprostowania błędów dot. zagadnień geodezyjno-administracyjnych .

0-skarga-do-LWINGiK

Dokument-elektroniczny

Zapraszamy serdecznie na kolejny 68 odcinek naszego programu, jak zawsze czekają ciekawe tematy.

One comment on “67 WYDANIE TYGODNIKA MIERNICZO-GEODEZYJNEGO 21-08-2022 GODZINA 10 NIEDZIELA

 1. Wydaje się zasadnym poddanie w wątpliwość czy organ Prezydenta Miasta Radomska jest kompetentny do prowadzenia powierzonych mu spraw/zadań starosty – tu konkretnie do prowadzernia operatu ewidencji gruntów.
  W przedstawionej sprawie dochodzi do zaniechania wypełnienia podstawowego obowiązku związanego z prowdzeniem ewidencji gruntów jakim jest jego aktualizacja operatu ewidencj gruntów.
  Obowiązek ten naruszony został dwukrotnie, bo nie została wprowadzona informacja do rejestru EGiB wynikająca z treści decyzji administracyjnej ministra budownictwa (czyli z urzędu), ani na wniosek strony wnoszącej o ujawnieie treści decyzji ministra w operacie ewidencji.

  Czy o taki rejestr nam, obywatelem chodzi? nieaktualny, ba! a nawet świadomie nieaktualizowany.

  Panie Prezydencie wiedząc, że miasto nie jest właścicielem działki 63 i że stwierdzenie takiego prawa jest co najmniej wątpliwe Pan rozporządza ta częścią nieruchomości jak gdyby nic sie nie działo?
  Pozostaje mieć nadzieje, że poniesie Pan konsekwencje swoich działań mataczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *