71 WYDANIE TYGODNIKA MIERNICZO-GEODEZYJNEGO 18-09-2022 GODZINA 10 NIEDZIELA

       18.09.2022 r.  w studiu tygodnika  mierniczo – geodezyjnego ,,Kawa z mierniczym” spotkali się zaproszeni goście: Pan Marek Kozubal – redaktor gazety ,,Rzeczpospolita,, oraz Pan pułkownik Andrzej Kruczyński – specjalista ds bezpieczeństwa. Redakcję reprezentowali: prowadzący – Krzysztof Szczepanik, red. naczelny – Leszek Piszczek, mierniczy – Marcin Kostrzewski, przewodniczący OZZG – Sławomir Barasiński, mierniczowie –  Renata i Jacek Panchyrz, mierniczy – Waldemar Czarnecki oraz pokrzywdzony przez system geodezyjny – Bogdan Zieliński.

       Na wstępie  Pan Marek Kozubal – autor artykułu w ,,Rzeczpospolitej” w którym opisał sprawę związaną z publikacją wrażliwych danych w ogólnopolskim ,,Geoportalu,, oraz przedstawił okoliczności powstania tegoż artykułu. Według Pana Redaktora, to że tematem zainteresował się poseł Pan Bartosz Kownacki i złożył poselską interpelację w Sejmie spowodowało  podpisanie porozumienia między Ministerstwem Obrony Narodowej a Głównym Geodetą Kraju regulujące zasady publikowania wrażliwych danych w ,,Geoportalu”. Podkreślił również decydującą rolę w zajęciu się  zagadnieniem  bezpieczeństwa danych jaką odegrał program ,,Kawa z mierniczym,, oraz działania Pana pułkownika Andrzeja Kruczyńskiego, specjalisty w tym zakresie. Według informacji Pana Kozubala   część danych wrażliwych w ,,Geoportalu,, niebawem zostanie zakryta. Jako drugi zabrał głos Pan Pułkownik Andrzej Kruczyński. Krótko omówił zagadnienie bezpieczeństwa Państwa w kontekście ujawnienia wrażliwych danych i związanych z tym zagrożeń dla obywateli. Podkreślił wagę postawy obywatelskiej i odpowiedzialność instytucji państwowych w tym zakresie. Następnie odbyła się dyskusja na ten temat. Podkreślono niezaprzeczalną potrzebę zdecydowanych kroków zmierzających do zaniechania publikacji  w ,,Geoportalu ,, niektórych wrażliwych danych, ważnych dla bezpieczeństwa kraju. 

      Drugim, niemniej ważnym dla naszego środowiska tematem była konferencja FIG, która odbyła się w Warszawie w dniach 12-15. 09.2022 r. Do sprawy odniósł się Leszek Piszczek przedstawiając ją w kontekście udziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich  w tym międzynarodowym wydarzeniu. Opublikowano dokumenty historyczne w postaci publikacji  prasowych dot. okoliczności założenia SGP z których wynika, że organizacja ta powstała dopiero we wrześniu 1945 r., wtedy odbył się jej zjazd założycielski. Dlaczego więc SGP hucznie obchodziło 100 lecie powstania skoro tradycje jego sięgają zaledwie okresu komunistycznego reżimu, którego byli zwolennikami.  Świadczą o tym przytoczone w audycji cytaty z historycznych artykułów prasowych oraz przyznanie honorowego członkostwa w SGP Bolesławowi Bierutowi !! Dyskusja tocząca się w tym wątku w większości dotyczyła stosunku członków SGP do środowiska mierniczych geodezyjnych, zawłaszczania idei mierniczych przysięgłych z okresu międzywojennego oraz przypisywaniu sobie (czyli SGP) zasług tych organizacji. 

      Na koniec, w podsumowaniu jeszcze raz podkreślono rangę bezpieczeństwa danych wrażliwych  w kwestii obronności Państwa i obywateli, natomiast w sprawie SGP skierowano apel  do członków tej organizacji o samooczyszczenie  i zweryfikowanie historii Stowarzyszenia.

     Serdecznie zapraszamy do oglądania następnego wydania ,,Kawy z mierniczym ,,

w niedzielę 25 września godz. 10.00.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *